Βιοϊατρικές Επιστήμες

Δημοσιεύσεις από διάφορα πεδία των Βιοιατρικών Επιστημών που μπορούν να ενισχύσουν την κατανόησή μας για τους μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού και της Ρεφλεξολογίας.

Δήλωση Ευθύνης: Οι πληροφορίες που βρίσκονται σ αυτόν τον ιστότοπο έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστούν με κανέναν τρόπο την ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία. 

Οι δημοσιεύσεις ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες

Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Journal of Anesthesia Intensive Care Emergency and Pain Medicine, Vol.17,Issue S1,September 2021 pp.55-55 PDF

Παιδιατρικός Πόνος

Νοσηλευτική, Τόμος 47, τεύχος 2

Πόνος στην Τρίτη Ηλικία και Εξοικείωση με τις Συμπληρωματικές Μεθόδους

Το Βήμα του Ασκληπιού, 11ος Τόμος, 2ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 PDF

Όσα Πρέπει να Γνωρίζουµε για τον Αλγαισθητικό Πόνο

Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2003; 1, 48-57 PDF

Πρόσθιο Νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικό Δεµάτιο – Παρατηρήσεις
Remarks on the dorsal spino-cerebellar tract
The Journal of Physiology, 1903, Volume 29, Issue 2 p. 188-194 Volume29, Issue2, PDF

Henry Head: Η Επιρροή του στην Ανάπτυξη Ιδεών για την Αισθητικότητα
Henry Head: His Influence on the Development of Ideas on Sensation
British Medical Bulletin, Volume 33, Issue 2, May 1977, Pages 91–96

Θεωρίες του Πόνου: από την Εξειδίκευση έως την Πύλη Ελέγχου
Theories of Pain: from Specificity to Gate Control
Journal of Neurophysiology, Volume 109, Issue 1,January 2013, Pages 5-12

Τα Δερμοτόμια στον Άνθρωπο
The Dermatomes in Μan
Brain, Volume 56, Issue 1, March 1933, Pages 1–39

Το Προσαγωγό Νευρικό Σύστημα από μια Νέα Οπτική
The Afferent Nervous System from a New Aspect
Reprinted from, 'Brain', summer number, 1905 PDF

Ο Αισθητηριακός Ρόλος του Πέλματος του Ποδιού: Επανεξέταση και Ενημέρωση για τις Κλινικές Προοπτικές
The Sensory Role of the Sole of the Foot: Review and Update on Clinical Perspectives
Neurophysiologie Clinique, Volume 50, Issue 1, February 2020, Pages 55-68

Ένα Ανθρώπινο Πείραμα για τη Διαίρεση των Νεύρων
A Human Experiment in Nerve Division
Brain, Volume 31, Issue 3, November 1908, Pages 323–450

Οι Συνέπειες του Τραυματισμού των Περιφερικών Νεύρων στον Άνθρωπο
The Consequences of Injury to the Peripheral Nerves in Man
Brain, Volume 28, Issue 2, November 1905, Pages 116–338

Μηχανισμοί του Πόνου: Μια Νέα Θεωρία
Pain Mechanisms: A New Theory
Science 19 Nov 1965: Vol. 150, Issue 3699, pp. 971-979 PDF

Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Journal of Anesthesia Intensive Care Emergency and Pain Medicine, Vol.17,Issue S1,September 2021 pp.55-55 PDF

Πόνος στην Τρίτη Ηλικία και Εξοικείωση με τις Συμπληρωματικές Μεθόδους

Το Βήμα του Ασκληπιού, 11ος Τόμος, 2ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 PDF

Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Journal of Anesthesia Intensive Care Emergency and Pain Medicine, Vol.17,Issue S1,September 2021 pp.55-55 PDF

Παιδιατρικός Πόνος

Νοσηλευτική, Τόμος 47, τεύχος 2

Πόνος στην Τρίτη Ηλικία και Εξοικείωση με τις Συμπληρωματικές Μεθόδους

Το Βήμα του Ασκληπιού, 11ος Τόμος, 2ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 PDF

Όσα Πρέπει να Γνωρίζουµε για τον Αλγαισθητικό Πόνο

Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2003; 1, 48-57 PDF

Θεωρίες του Πόνου: από την Εξειδίκευση έως την Πύλη Ελέγχου
Theories of Pain: from Specificity to Gate Control
Journal of Neurophysiology, Volume 109, Issue 1,January 2013, Pages 5-12

Μηχανισμοί του Πόνου: Μια Νέα Θεωρία
Pain Mechanisms: A New Theory
Science 19 Nov 1965: Vol. 150, Issue 3699, pp. 971-979 PDF

Ο Αισθητηριακός Ρόλος του Πέλματος του Ποδιού: Επανεξέταση και Ενημέρωση για τις Κλινικές Προοπτικές
The Sensory Role of the Sole of the Foot: Review and Update on Clinical Perspectives
Neurophysiologie Clinique, Volume 50, Issue 1, February 2020, Pages 55-68

Παιδιατρικός Πόνος

Νοσηλευτική, Τόμος 47, τεύχος 2

Όσα Πρέπει να Γνωρίζουµε για τον Αλγαισθητικό Πόνο

Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2003; 1, 48-57 PDF

Πρόσθιο Νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικό Δεµάτιο – Παρατηρήσεις
Remarks on the dorsal spino-cerebellar tract
The Journal of Physiology, 1903, Volume 29, Issue 2 p. 188-194 Volume29, Issue2, PDF

Henry Head: Η Επιρροή του στην Ανάπτυξη Ιδεών για την Αισθητικότητα
Henry Head: His Influence on the Development of Ideas on Sensation
British Medical Bulletin, Volume 33, Issue 2, May 1977, Pages 91–96

Θεωρίες του Πόνου: από την Εξειδίκευση έως την Πύλη Ελέγχου
Theories of Pain: from Specificity to Gate Control
Journal of Neurophysiology, Volume 109, Issue 1,January 2013, Pages 5-12

Τα Δερμοτόμια στον Άνθρωπο
The Dermatomes in Μan
Brain, Volume 56, Issue 1, March 1933, Pages 1–39

Το Προσαγωγό Νευρικό Σύστημα από μια Νέα Οπτική
The Afferent Nervous System from a New Aspect
Reprinted from, 'Brain', summer number, 1905 PDF

Ο Αισθητηριακός Ρόλος του Πέλματος του Ποδιού: Επανεξέταση και Ενημέρωση για τις Κλινικές Προοπτικές
The Sensory Role of the Sole of the Foot: Review and Update on Clinical Perspectives
Neurophysiologie Clinique, Volume 50, Issue 1, February 2020, Pages 55-68

Ένα Ανθρώπινο Πείραμα για τη Διαίρεση των Νεύρων
A Human Experiment in Nerve Division
Brain, Volume 31, Issue 3, November 1908, Pages 323–450

Οι Συνέπειες του Τραυματισμού των Περιφερικών Νεύρων στον Άνθρωπο
The Consequences of Injury to the Peripheral Nerves in Man
Brain, Volume 28, Issue 2, November 1905, Pages 116–338

Μηχανισμοί του Πόνου: Μια Νέα Θεωρία
Pain Mechanisms: A New Theory
Science 19 Nov 1965: Vol. 150, Issue 3699, pp. 971-979 PDF

Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Journal of Anesthesia Intensive Care Emergency and Pain Medicine, Vol.17,Issue S1,September 2021 pp.55-55 PDF

Πρόσθιο Νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικό Δεµάτιο – Παρατηρήσεις
Remarks on the dorsal spino-cerebellar tract
The Journal of Physiology, 1903, Volume 29, Issue 2 p. 188-194 Volume29, Issue2, PDF

Henry Head: Η Επιρροή του στην Ανάπτυξη Ιδεών για την Αισθητικότητα
Henry Head: His Influence on the Development of Ideas on Sensation
British Medical Bulletin, Volume 33, Issue 2, May 1977, Pages 91–96

Θεωρίες του Πόνου: από την Εξειδίκευση έως την Πύλη Ελέγχου
Theories of Pain: from Specificity to Gate Control
Journal of Neurophysiology, Volume 109, Issue 1,January 2013, Pages 5-12

Τα Δερμοτόμια στον Άνθρωπο
The Dermatomes in Μan
Brain, Volume 56, Issue 1, March 1933, Pages 1–39

Το Προσαγωγό Νευρικό Σύστημα από μια Νέα Οπτική
The Afferent Nervous System from a New Aspect
Reprinted from, 'Brain', summer number, 1905 PDF

Ένα Ανθρώπινο Πείραμα για τη Διαίρεση των Νεύρων
A Human Experiment in Nerve Division
Brain, Volume 31, Issue 3, November 1908, Pages 323–450

Οι Συνέπειες του Τραυματισμού των Περιφερικών Νεύρων στον Άνθρωπο
The Consequences of Injury to the Peripheral Nerves in Man
Brain, Volume 28, Issue 2, November 1905, Pages 116–338

Μηχανισμοί του Πόνου: Μια Νέα Θεωρία
Pain Mechanisms: A New Theory
Science 19 Nov 1965: Vol. 150, Issue 3699, pp. 971-979 PDF

Πρόσθιο Νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικό Δεµάτιο – Παρατηρήσεις
Remarks on the dorsal spino-cerebellar tract
The Journal of Physiology, 1903, Volume 29, Issue 2 p. 188-194 Volume29, Issue2, PDF

Henry Head: Η Επιρροή του στην Ανάπτυξη Ιδεών για την Αισθητικότητα
Henry Head: His Influence on the Development of Ideas on Sensation
British Medical Bulletin, Volume 33, Issue 2, May 1977, Pages 91–96

Τα Δερμοτόμια στον Άνθρωπο
The Dermatomes in Μan
Brain, Volume 56, Issue 1, March 1933, Pages 1–39

Το Προσαγωγό Νευρικό Σύστημα από μια Νέα Οπτική
The Afferent Nervous System from a New Aspect
Reprinted from, 'Brain', summer number, 1905 PDF

Ο Αισθητηριακός Ρόλος του Πέλματος του Ποδιού: Επανεξέταση και Ενημέρωση για τις Κλινικές Προοπτικές
The Sensory Role of the Sole of the Foot: Review and Update on Clinical Perspectives
Neurophysiologie Clinique, Volume 50, Issue 1, February 2020, Pages 55-68

Ένα Ανθρώπινο Πείραμα για τη Διαίρεση των Νεύρων
A Human Experiment in Nerve Division
Brain, Volume 31, Issue 3, November 1908, Pages 323–450

Οι Συνέπειες του Τραυματισμού των Περιφερικών Νεύρων στον Άνθρωπο
The Consequences of Injury to the Peripheral Nerves in Man
Brain, Volume 28, Issue 2, November 1905, Pages 116–338

Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής
Journal of Anesthesia Intensive Care Emergency and Pain Medicine, Vol.17,Issue S1,September 2021 pp.55-55 PDF