Διατριβές για τη Ρεφλεξολογία

Διατριβές
για την επίδραση της Ρεφλεξολογίας και τον μηχανισμό δράσης της

Δήλωση Ευθύνης: Η Ρεφλεξολογία δεν είναι διαγνωστική μέθοδος και δεν θεραπεύει τις παθολογικές βλάβες οργάνων ή νόσους. Η διάγνωση και θεραπεία νόσου είναι και πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη ειδικού ιατρού. Οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία. Εάν έχετε συμπτώματα συνιστούμε και παροτρύνουμε να λάβετε ιατρική συμβουλή.
Η Ρεφλεξολογία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην αγωγή που θα σας συστηθεί από τον ειδικό ιατρό

Οι διατριβές ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες

Ρεφλεξολογία και Διαβήτης Τύπου 2: Ανάλυση HbA1c, Αντιληπτού Άγχους, Ικανότητας Αντιμετώπισης και Αίσθησης Συνοχής Foot Reflexology and Type 2 Diabetes: Analyzing HbA1c, Perceived Stress, Coping Ability, and Sense of Coherence College of Psychology and Community Services, Walden University, 2022PDF

Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας στον Οξύ Πόνο σε Υγιή Άτομα An Investigation into the Efficacy of Reflexology on Acute Pain in Health Human Subjects University of Portsmouth, School of Pharmacy & Biomedical Sciences, 2011PDF

Ιατρική Απεικόνιση: Εφαρμογές Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας και Ανάπτυξη Συμβατού Συστήματος Υπερήχου Μαγνητικού Συντονισμού Medical Imaging: Applications of Functional Magnetic Resonance Imaging and the Development of a Magnetic Resonance Compatible Ultrasound System The University of Hong Kong, Department of Electrical and Electronic Engineering, 2006PDF

Οι Άμεσες Αιμοδυναμικές Επιδράσεις της Ρεφλεξολογίας The Acute (Immediate) Specific Haemodynamic Effects of Reflexology BSc (Hons) Adult Nursing, University of Stirling, 2012PDF

Οι Άμεσες Αιμοδυναμικές Επιδράσεις της Ρεφλεξολογίας The Acute (Immediate) Specific Haemodynamic Effects of Reflexology BSc (Hons) Adult Nursing, University of Stirling, 2012PDF

Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας στον Οξύ Πόνο σε Υγιή Άτομα An Investigation into the Efficacy of Reflexology on Acute Pain in Health Human Subjects University of Portsmouth, School of Pharmacy & Biomedical Sciences, 2011PDF

Οι Άμεσες Αιμοδυναμικές Επιδράσεις της Ρεφλεξολογίας The Acute (Immediate) Specific Haemodynamic Effects of Reflexology BSc (Hons) Adult Nursing, University of Stirling, 2012PDF

Ρεφλεξολογία και Διαβήτης Τύπου 2: Ανάλυση HbA1c, Αντιληπτού Άγχους, Ικανότητας Αντιμετώπισης και Αίσθησης Συνοχής Foot Reflexology and Type 2 Diabetes: Analyzing HbA1c, Perceived Stress, Coping Ability, and Sense of Coherence College of Psychology and Community Services, Walden University, 2022PDF