Κώδικες/Νόμοι

Δήλωση Ευθύνης: Οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία.

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας ΝΟΜΟΣ 3418/2005 - ΦΕΚ Α 287/28.11.2005PDF

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας ΝΟΜΟΣ 3418/2005 - ΦΕΚ Α 287/28.11.2005PDF

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας ΝΟΜΟΣ 3418/2005 - ΦΕΚ Α 287/28.11.2005PDF