Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον Πόνο, την Κόπωση και την Ποιότητα Ζωής των Ασθενών που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας:Κλινική μελέτη

Effects of Reflexology on Pain, Fatigue, and Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients: A Clinical Study.

Κλινική Μελέτη

Authors

Dilek Doğan H, Mehtap Tan

Publication Identity

Alternative Therapies in Health and Medicine, 31 Mar 2021,

PDF

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον Πόνο, την Κόπωση και την Ποιότητα Ζωής των Ασθενών που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας:  Κλινική μελέτη

Πλαίσιο: Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ), καταλαμβάνει την πρώτη σειρά μεταξύ των ασθενειών που οδηγεί σε απώλεια της νευρολογικής ικανότητας χωρίς να εξαρτάται από κάποιο τραύμα στους ενήλικες. Η Ρεφλεξολογία είναι μία από τις συμπληρωματικές θεραπείες που βασίζονται στην ενεργοποίηση της δύναμης του σώματος να ανακάμψει με ειδικές τεχνικές χεριών που εφαρμόζονται στα πόδια και τα χέρια. Θετικές αλλαγές στη σπαστικότητα, στον πόνο, στην κόπωση, στην κατάθλιψη, στα επίπεδα Κορτιζόλης, του άγχους και στα επίπεδα αρτηριακής πίεσης έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας μετά από θεραπεία Ρεφλεξολογίας.

Στόχος: Αυτή η έρευνα διεξήχθει με σκοπό να οριστεί η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον πόνο, στην κόπωση και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Μελέτη: Διεξήχθη πειραματική μελέτη, με τη λήψη δεδομένων πριν την θεραπεία και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

Περιβάλλον: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στις νευρολογικές κλινικές των δύο Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της Τουρκίας.

Συμμετέχοντες: Πιθανοί συμμετέχοντες ήταν 685 ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με ΣΚΠ 6 μήνες τουλάχιστον πριν από τη μελέτη. Από αυτή την ομάδα, 66 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν  στη μελέτη,  οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία 33 στην Ομάδα Παρέμβασης (Ομάδα Ρεφλεξολογίας) και 33 στην Ομάδα Ελέγχου.

Θεραπεία:  Στην ομάδα παρέμβασης εφαρμόστηκε ρεφλεξολογία τρείς φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες μαζί με την τυπική φαρμακευτική αγωγή. Η ομάδα ελέγχου έλαβε μόνο την τυπική φαρμακευτική αγωγή. Αξιολογήθηκε ο εβδομαδιαίος πόνος με την κόπωση και η μηνιαία ποιότητα ζωής.

Μετρήσεις Αποτελεσμάτων: Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη, εβδομαδιαία και μηνιαία καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής και μετά την παρέμβαση.

  • Ο πόνος και η κόπωση αξιολογούνταν εβδομαδιαία χρησιμοποιώντας μια Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS) και την Κλίμακα Σοβαρότητας Κόπωσης (FSS), ενώ
  • Η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε μηνιαίως χρησιμοποιώντας την Κλίμακα Ποιότητας Ζωής της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας-54 (MSQOL-54).

Αποτελέσματα: Στην ομάδα παρέμβασης, παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις στις βαθμολογίες πόνου από την έβδομη εβδομάδα και στις βαθμολογίες κόπωσης από την πέμπτη εβδομάδα ενώ στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, οι βαθμολογίες της σωματικής υγείας και της ψυχικής υγείας ήταν υψηλότερες από ό,τι στην ομάδα ελέγχου.

Συμπέρασμα: Η μελέτη δείχνει ότι η Ρεφλεξολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία για τη μείωση του πόνου, της κόπωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ).

Λέξεις κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Πόνος, Κόπωση, Ποιότητα Ζωής, Ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Κλινική Μελέτη.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).