Η επίδραση της μάλαξης χεριών – ποδιών στο μετεγχειρητικό πόνο σε ασθενείς μετά από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς: Μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή

Effectiveness of Hand-Foot Massage on the Post Operative Pain Among Open Heart Surgery Patients: A Randomised Control Trial

Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή

Authors

Simranjeet Kaur, Daisy Josephine Lobo, Latha T

Publication Identity

1st Annual Worldwide Nursing Conference (WNC 2013)

PDF

DOI:

10.5176/2315-4330_WNC13.12

Abstract:

Η επίδραση της μάλαξης χεριών – ποδιών στο μετεγχειρητικό πόνο σε ασθενείς μετά από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς: Μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή

Σκοπός: Η μελέτη διεξήχθη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μάλαξης χεριών – ποδιών στο μετεγχειρητικό πόνο σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Ο σχεδιασμός της μελέτης ήταν μια Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Καρδιοθωρακική Μονάδα στο νοσοκομείο Kasturba του Manipal των Φιλιππινών. 30 ασθενείς επιλέχθηκαν με βάση κριτήρια επιλογής δειγματοληπτικών μεθόδων και κατανεμήθηκαν τυχαία στην πειραματική ομάδα (n=15) και την ομάδα ελέγχου (n=15).

Μέθοδοι: Ο προεγχειρητικός πόνος μετρήθηκε και στις δύο ομάδες, χρησιμοποιώντας την Αριθμητική Κλίμακα του Πόνου (NRS), καθώς και λίστα ελέγχου παρατήρησης στην αντίληψη του πόνου. Στη μετεγχειρητική περίοδο, πραγματοποιήθηκε μασάζ χεριών – ποδιών για 20 λεπτά στην πειραματική ομάδα μαζί με τη συνήθη φροντίδα, ενώ η ομάδα ελέγχου έλαβε μόνο τη συνήθη φροντίδα.

Συμπεράσματα: Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά με βάση την Αριθμητική Κλίμακα του Πόνου (p=0,02) και τη λίστα ελέγχου παρατήρησης στην αντίληψη του πόνου (p<0,01) μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται ότι η μάλαξη χεριών – ποδιών ήταν αποτελεσματική στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

Λέξεις-κλειδιά: Mάλαξη χεριών – ποδιών, Μετεγχειρητικός Πόνος, Ασθενείς με εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).