Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στα Επίπεδα Πόνου, Αναλγησίας και Β-Ενδορφίνης σε Ασθενείς μετά από Μεταμόσχευση Ήπατος: Μία Τυχαιοποιημένα Ελεγχόμενη Δοκιμή

The Effect of Foot Reflexology on Pain, Comfort and Beta Endorphin Levels in Patients with Liver Transplantation: A Randomized Control Trial

Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή

Authors

Gürkan Kapıkıran, Meral Özkan

Publication Identity

European Journal of Integrative Medicine, Volume 45, August 2021, 101344

DOI:

10.1016/j.eujim.2021.101344

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στα Επίπεδα Πόνου, Αναλγησίας και Β-Ενδορφίνης σε Ασθενείς μετά από Μεταμόσχευση Ήπατος: Μία Τυχαιοποιημένα Ελεγχόμενη Δοκιμή

Εισαγωγή: Η μέχρι τώρα έρευνα έχει αποδείξει  ότι η Ρεφλεξολογία διεγείρει την απελευθέρωση Β-Ενδορφίνης και είναι αποτελεσματική στον έλεγχο του Πόνου. Ο στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στα Επίπεδα Πόνου, Αναλγησίας και Β-Ενδορφίνης σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Μεταμόσχευση Ήπατος.

Μέθοδοι: Αυτή η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου 2019-Απριλίου 2020 σε ενήλικες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Μεταμόσχευση Ήπατος στο Ινστιτούτο Μεταμοσχεύσεων Ήπατος στην Τουρκία. Το δείγμα αποτελούνταν από 120 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν για να κάνουν είτε Ρεφλεξολογία, είτε να λάβουν τη συνήθη φροντίδα. Συλλέχθηκαν δεδομένα όπως Πληροφορίες Ασθενούς, Αριθμητική Κλίμακα Πόνου, Έντυπο Εγγραφής επιπέδων Β-Ενδορφίνης. Πριν από τη Ρεφλεξολογία, προσδιορίστηκαν τα Επίπεδα Πόνου, Αναλγησίας και Β-ενδορφίνης των ασθενών. Η Ρεφλεξολογία εφαρμόστηκε από τον ερευνητή για 30 λεπτά. Ο Πόνος, η Αναλγησία και τα Επίπεδα Β-Ενδορφίνης προσδιορίστηκαν αμέσως μετά τη Ρεφλεξολογία. Οι ασθενείς της Ομάδας Ελέγχου ελέγχθηκαν στα ίδια χρονικά διαστήματα χωρίς καμία άλλη εφαρμογή εκτός από το σύνηθες κλινικό πρωτόκολλο.

Αποτελέσματα: Μετά τη ρεφλεξολογία, η Ομάδα Ρεφλεξολογίας έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση στα Επίπεδα Πόνου σε σύγκριση με την Ομάδα Ελέγχου (Cohen’s d = 1,95, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI): –2,7261 έως -1,8738, p < 0,001). Τόσο τα Επίπεδα Β-Ενδορφίνης, όσο και τα Επίπεδα Αναλγησίας αυξήθηκαν στατιστικά μετά τη δοκιμή και στις δύο ομάδες (p < 0,05). Ωστόσο, αν και η αύξηση των Επιπέδων Β-Ενδορφίνης και Αναλγησίας ήταν υψηλότερη στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας, δε διέφερε σημαντικά από τους ελέγχους.

Συμπέρασμα: Τα Επίπεδα Πόνου των ασθενών που έκαναν Ρεφλεξολογία μειώθηκαν περισσότερο από ό,τι για εκείνους τους ασθενείς που δεν έκαναν. Παρ’ όλα αυτά, τα επίπεδα Β-Ενδορφίνης και Αναλγησίας αυξήθηκαν περισσότερο. Η Ρεφλεξολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μη φαρμακολογική θεραπευτική μέθοδος στη Μετεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα.

Λέξεις-κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Πέλμα, Πόνος, Μετεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα, Β-Ενδορφίνες, Μεταμόσχευση Ήπατος.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).