Σύγκριση της επίδρασης Προγράμματος Αποκατάστασης με Εικονική Πραγματικότητα και Ρεφλεξολογίας στην αντοχή και το εύρος κίνησης αθλητών με παραπληγία

Comparison of The Effect of Six Weeks of Virtual Reality Rehabilitation Program and Reflexology Massage on the Strength and Range of Motion of Athletes with Paraplegia

Authors

B. PourJafari Jorjafaki, F. Hovanloo, F. Mohammadi

Publication Identity

Sport Medicine Studies, Volume (13) issue (30)

PDF

DOI:

10.22089/SMJ.2022.11943.1554

Abstract:

Σύγκριση της επίδρασης Προγράμματος Αποκατάστασης με Εικονική Πραγματικότητα και Ρεφλεξολογίας στην αντοχή και το εύρος κίνησης αθλητών με παραπληγία

Υπόβαθρο: Οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού είναι ένας από τους πιο σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς. Τα άτομα με κάκωση στο νωτιαίο μυελό υποφέρουν από έναν ή περισσότερους τύπους πόνου. Ο νευροπαθητικός πόνος είναι ο πιο συχνός από αυτούς και προκύπτει ως άμεση συνέπεια μίας βλάβης, καθώς σχετίζεται με απώλεια κινητικότητας.

Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας και της εικονικής πραγματικότητας ως προς τη βελτίωση της λειτουργία των παραπληγικών.

Μέθοδος: Το δείγμα αυτής της μελέτης αποτελούνταν από άνδρες παραθλητές, μέλη του Συλλόγου Βετεράνων και Αναπήρων της επαρχίας της Τεχεράνης. 45 παραθλητές χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις Ομάδες: Ελέγχου, Εικονικής Πραγματικότητας και Ρεφλεξολογίας, χρησιμοποιώντας τα γράμματα του αλφαβήτου για τον ιατρικό τους φάκελο. Οι δύο πειραματικές ομάδες πραγματοποίησαν τρεις συνεδρίες παρέμβασης την εβδομάδα για 6 εβδομάδες, ενώ η Ομάδα Ελέγχου δεν έλαβε καμία παρέμβαση. Η απόδοση της ωμικής ζώνης που σχετίζεται με την αντοχή και το εύρος κίνησης αξιολογήθηκαν από τα δυναμόμετρα Mobe MMT και Mobee Electrogonometer, αντίστοιχα. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού SPSS 23 σε επίπεδο σημαντικότητας p=0,05.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των στατιστικών δοκιμών έδειξαν ότι η αντοχή και το εύρος κίνησης της ζώνης του ώμου αυξήθηκαν τόσο στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας, όσο και στην Ομάδα Εικονικής Πραγματικότητας και μάλιστα και σε διαφορετικές κινήσεις (περιστροφή προς τα έξω Ρ=0/003, περιστροφή προς τα μέσα Ρ=0/001, έκταση Ρ=0/02 και κάμψη Ρ=0/003) μετά από 6 εβδομάδες παρέμβασης. Ιδιαίτερα, στην Ομάδα Εικονικής Πραγματικότητας η αύξηση της αντοχής και του εύρους κίνησης ήταν εμφανώς ορατή.

Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της ρεφλεξολογίας, καθώς και του συστήματος εικονικής πραγματικότητας ήταν αποτελεσματική στη βελτίωση του εύρους κίνησης και αντοχής της ωμικής ζώνης σε άτομα με παραπληγία. Ως εκ τούτου, τα άτομα αυτά, οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές που εργάζονται μαζί τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα οφέλη αυτών των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Λέξεις κλειδιά: Εικονική Πραγματικότητα, Ρεφλεξολογία, Παραθλητής, Κάκωση νωτιαίου μυελού

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).