Ο συνδυασμός Πρεγκαμπαλίνης και Ρεφλεξολογίας για την Θεραπεία Ασθενών με Ινομυαλγία

The Combination of Pregabalin with a Complementary Therapy for Patients with Fibromyalgia

Έρευνα

Authors

Rekatsina 1, M. Kouri 2, S. Raptopoulou 2, I. Siafaka 2, A. Vadalouca 1

1 Athens Medical Center, Center for Pain Medicine, Athens, Greece
2 1st Anesthesiology Clinic, Pain Relief and PalliativeCare Unit, Aretaieio Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, Anesthesiology and Pain management, Athens, Greece

Publication Identity

Pain Practice, Volume 20, Issue S1, August 2020 – Wiley Online Library

PDF

DOI:

10.1111/papr.12886

Abstract:

Ινομυαλγία: Ο συνδυασμός Πρεγκαμπαλίνης και Ρεφλεξολογίας 

Εισαγωγή – Στόχος
Η Ινομυαλγία ,  χαρακτηρίζεται από γενικευμένο και επίμονο μυοσκελετικό πόνο. Η μελέτη αυτή στοχεύει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Μπορεί η Πρεγκαμπαλίνη να μειώσει τον χρόνιο πόνο και τις διαταραχές ύπνου σε αυτή την ομάδα ασθενών;

2) Υπάρχουν πιθανές αποτελεσματικές μη φαρμακευτικές επιλογές θεραπείας για την Ινομυαλγία;

Υλικό – Μέθοδοι
Χρησιμοποιήθηκε, προοπτική μελέτη παρατήρησης. Ασθενείς με διαγνωσμένοι με Ινομυαλγία, με βάση την Ελληνική Έκδοση του Εργαλείου Ταχείας Έλεγχου Ινομυαλγίας  και  με τα ακόλουθα κριτήρια ένταξης κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη μελέτη:

α) πόνος ≥ 7 (κλίμακα VAS = 7-10)

β) διάρκεια πόνου > 3 χρόνια

γ) αναφερόμενες διαταραχές ύπνου

δ) καμία προηγούμενη θεραπεία με πρεγκαμπαλίνη/μη φαρμακευτική θεραπεία.

Αποτελέσματα
Από τους 62 ασθενείς που έπασχαν από Ινομυαλγία (Μάρτιος 2018- Ιανουάριος 2019), 22 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια ένταξής στην έρευνα. Το 98% εξ αυτών ήταν γυναίκες, ηλικίας 38-62 ετών. Στους ασθενείς συνταγογραφήθηκε πρεγκαμπαλίνη 75-600 mg ως φαρμακολογική θεραπεία (1) και έλαβαν επίσης μία συμπληρωματική συνεδρία ρεφλεξολογίας την εβδομάδα. Η έρευνα διήρκησε 3 μήνες και έδειξε σημαντική βελτίωση τόσο στη βαθμολογία πόνου (VAS 4-6) όσο και στην ποιότητα του ύπνου. Η ικανοποίηση των ασθενών, επίσης ήταν υψηλή.

Συμπέρασμα
Ο συνδυασμός της Πρεγκαμπαλίνης ως φαρμακολογικής θεραπείας με συμπληρωματική θεραπεία, μειώνει τον πόνο και τις διαταραχές ύπνου σε ασθενείς που πάσχουν από Ινομυαλγία.

Λέξεις κλειδιά: Ινομυαλγία, Ρεφλεξολογία, Πρεγκαμπαλίνη

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).