Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον Πόνο Τοκετού, το Άγχος, τη Διάρκεια του Τοκετού  σε Έγκυες Γυναίκες που Γεννούν για Πρώτη Φορά: Μία Τυχαία Ελεγχόμενη Δοκιμή

The Effect of Reflexology on Labor Pain, Anxiety, Labor Duration, and Birth Satisfaction in Primiparous Pregnant Women: a Randomized Controlled Trial

Ελεγχόμενη Τυχαιοποιημένη Δοκιμή

Authors

Akköz Çevik S, Incedal İ

Publication Identity

Health Care Women Int. 2020 Sep 2:1-16

DOI:

10.1080/07399332.2020

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον Πόνο Τοκετού, το Άγχος, τη Διάρκεια του Τοκετού  σε Έγκυες Γυναίκες που Γεννούν για Πρώτη Φορά: Μία Τυχαία Ελεγχόμενη Δοκιμή

Στόχοι: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον προσδιορισμό της επίδρασης της Ρεφλεξολογίας στον Τοκετό σε έγκυες γυναίκες που γεννούν για πρώτη φορά. 60 γυναίκες συμμετείχαν στη μελέτη χωρισμένες σε 2 ομάδες των 30, της Ρεφλεξολογίας και της Ομάδας Ελέγχου.

Μέθοδος: Κατά το πρώτο στάδιο του Τοκετού, εφαρμόστηκε Ρεφλεξολογία. Οι βαθμολογίες πόνου και άγχους της Πειραματικής Ομάδας βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες από την Ομάδα Ελέγχου.

Συμπεράσματα: Η Ρεφλεξολογία ήταν αποτελεσματική στη μείωση του πόνου, του άγχους και στην αύξηση της ικανοποίησης της γέννας κατά το πρώτο στάδιο του Τοκετού.

Λέξεις-κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Πόνος Τοκετού, Άγχος, Διάρκεια Τοκετού, Γυναίκες που γεννούν πρώτη φορά, Τυχαία Ελεγχόμενη Δοκιμή

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).