Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε Πόνο – Αϋπνία – Κόπωση Ασθενών με Καρκίνο του Μαστού που πραγματοποιούν Ακτινοθεραπεία

The Effect of Reflexology on the Pain-Insomnia-Fatigue Disturbance Cluster of Breast Cancer Patients During Adjuvant Radiation Therapy

Μελέτη

Authors

Ricardo Tarrasch, Narin N Carmel-Neiderman, Sarah Ben-Ami, Bella Kaufman, Raphi Pfeffer, Merav Ben-David, Dorit Gamus

Publication Identity

J Altern Complement Med. 2018 Jan;24(1):62-68. doi: 10.1089/acm.2017.0023. Epub 2017 Apr 25

DOI:

10.1089/acm.2017.0023

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε Πόνο – Αϋπνία – Κόπωση Ασθενών με Καρκίνο του Μαστού που πραγματοποιούν Ακτινοθεραπεία

Στόχος:  Η αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στην ποιότητα ζωής, τις διαταραχές του ύπνου και της κόπωσης των ασθενών με Καρκίνο του Μαστού που πραγματοποιούν Ακτινοθεραπεία.

Μέθοδος: Συμμετείχαν 72 γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού (στάδια 1-3) που είχαν προγραμματιστεί για Ακτινοθεραπεία.

Σχεδιασμός: Οι γυναίκες κατανεμήθηκαν κατά την προτίμησή τους είτε στην Ομάδα που έκανε Ρεφλεξολογία μία φορά την εβδομάδα ταυτόχρονα με Ακτινοθεραπεία και συνέχισαν για 10 εβδομάδες, είτε στην Ομάδα Ελέγχου (συνήθης φροντίδα).

Στοιχεία Μέτρησης Αποτελέσματος: Η Κλίμακα βαρύτητας της Κόπωσης, η Κλίμακα Διαταραχής Ύπνου και η Πολυδιάστατη Κλίμακα Ποιότητας Ζωής για τον Καρκίνο ολοκληρώθηκαν από κάθε ασθενή και στα δύο χέρια στην αρχή της Ακτινοθεραπείας, μετά από 5 εβδομάδες και μετά από 10 εβδομάδες Ρεφλεξολογίας.

Αποτελέσματα: Η τελική ανάλυση περιλάμβανε 58 γυναίκες. Η Ομάδα Ρεφλεξολογίας έδειξε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα Κόπωσης μετά από 5 εβδομάδες Ακτινοθεραπείας (p < 0,001) σε σύγκριση με την Ομάδα Ελέγχου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι αν και η ποιότητα ζωής στην Ομάδα Ελέγχου επιδεινώθηκε μετά από 5 και 10 εβδομάδες Ακτινοθεραπείας (p < 0,01 και p < 0,05, αντίστοιχα), διατηρήθηκε στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας, η οποία έδειξε σημαντική βελτίωση και στην Ποιότητα του Ύπνου μετά από 10 εβδομάδες Ακτινοθεραπείας (p < 0,05). Παρόμοια αποτελέσματα λήφθηκαν ως προς την εκτίμηση των επιπέδων Πόνου που βιώνουν οι ασθενείς.

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία μπορεί να έχει θετική επίδραση στην Κόπωση, την Ποιότητα Ύπνου, τον Πόνο και την Ποιότητα Ζωής σε ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού κατά τη διάρκεια της Ακτινοθεραπείας.

Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος του μαστού, Κόπωση, Ακτινοθεραπεία, Ρεφλεξολογία, Πόνος, Αϋπνία, Ποιότητα Ζωής.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).