Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στα Νεογνά με Υπερχολερυθριναιμία που υποβάλλονται σε Φωτοθεραπεία: Μια Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή

Effect of foot reflexology on neonates’ clinical outcomes with hyperbilirubinemia undergoing phototherapy: A randomized controlled trial

Authors

Eman Arafa Badr, Heba Ibrahim

Publication Identity

Journal of Neonatal Nursing

DOI:

10.1016/j.jnn.2022.07.023

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στα Νεογνά με Υπερχολερυθριναιμία που υποβάλλονται σε Φωτοθεραπεία: Μια Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή

Ιστορικό: Η Νεογνική Υπερχολερυθριναιμία είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος εισαγωγής των νεογνών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, που μπορεί να εξελιχθεί σε κρίσιμα επίπεδα. Η Ρεφλεξολογία είναι μία από τις συμπληρωματικές θεραπείες που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων στα νεογνά με Υπερχολερυθριναιμία.

Σκοπός: Αυτή η μελέτη είχε σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της Ρεφλεξολογίας στα κλινικά αποτελέσματα νεογνών με Υπερχολερυθριναιμία που υποβάλλονται σε Φωτοθεραπεία.

Σχεδιασμός: Για την ολοκλήρωση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε οιονεί πειραματικός σχεδιασμός δύο ομάδων.

Μέθοδοι: Αυτή η μελέτη διεξήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Παίδων της Αλεξάνδρειας. 60 τελειόμηνα νεογνά με Υπερχολερυθριναιμία που υποβλήθηκαν σε Φωτοθεραπεία, χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Τα νεογνά της Ομάδας Ελέγχου υποβλήθηκαν μόνο σε Φωτοθεραπεία για την αντιμετώπιση της Υπερχολερυθριναιμίας, ενώ τα νεογνά της Ομάδας Παρέμβασης δέχτηκαν Ρεφλεξολογία στην περιοχή του πέλματος που αντιστοιχεί στο γαστρεντερικό σύστημα για 20 λεπτά το πρωί πριν από το φαγητό τους, μία φορά την ημέρα για πέντε συνεχόμενες ημέρες, παράλληλα με τη Φωτοθεραπεία.

Αποτελέσματα: Στα νεογνά της Ομάδας Παρέμβασης διαπιστώθηκε μείωση στα Επίπεδα Ολικής Χολερυθρίνης σε 7,9000 ± 1,81545 την 5η μέρα σε σχέση με τα νεογνά της Ομάδας Ελέγχου με τιμή 10,1633 ± 1,77054. Μείωση, επίσης, της Μέσης Διάρκειας Φωτοθεραπείας παρατηρήθηκε στην Ομάδα Παρέμβασης (4,30 ± 0,466), ενώ στην Ομάδα Ελέγχου η Μέση Διάρκεια Φωτοθεραπείας ήταν 5,00 ± 1,017 ημέρες.

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία συμβάλλει στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων στα νεογνά με Υπερχολερυθριναιμία που υποβάλλονται σε Φωτοθεραπεία. Έτσι, αυτή η μη φαρμακολογική μέθοδος συνιστάται στα νεογνά με Υπερχολερυθριναιμία ως συμπληρωματική θεραπεία, πέρα από τη Φωτοθεραπεία.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).