Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας με την Ιατρική στην Αιμοσφαιρίνη A1c και τον Σφυρoβραχίονιο Δείκτη σε ηλικιωμένους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

Οι Επιδράσεις της Ρεφλεξολογίας ποδιών μαζί με Ιατρική Χρήση στην Αιμοσφαιρίνη A1c και στον Κνημοβραχίονιο  Δείκτη σε ηλικιωμένους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2.

Άρθρο

Authors

Sineenat Yodsirajinda,

Publication Identity

The Bangkok Medical Journal Vol. 12; September 2016 21

PDF

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας με την Ιατρική στην Αιμοσφαιρίνη A1c και τον Σφυροβραχίονιο Δείκτη σε Ηλικιωμένους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2.

Στόχος: Η ακόλουθη μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη σύγκριση των Επίπεδων Αιμοσφαιρίνης A1c και του Σφυροβραχιόνιου Δείκτη σε Ηλικιωμένους που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. Συλλέχθηκαν δεδομένα από την Ομάδα Ρεφλεξολογίας και την Ομάδα Ελέγχου 2 μήνες μετά τη Ρεφλεξολογία. Επίσης, συγκρίθηκαν τα Επίπεδα της Αιμοσφαιρίνης A1c και του Σφυροβραχιόνιου Δείκτη στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας  πριν, αλλά και 2 μήνες μετά τη Ρεφλεξολογίας.

Υλικά και Μέθοδοι: Διεξήχθη Τυχαιοποιημένος Πειραματικός Σχεδιασμός 2 ομάδων με σκοπό τη διερεύνηση των επιδράσεων της Ρεφλεξολογίας  σε συνδυασμό με τη χρήση φαρμάκων στην Αιμοσφαιρίνη A1c και τον Σφυροβραχίονιο Δείκτη σε Ηλικιωμένους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 στο νοσοκομείο Manorom, στην περιοχή Manorom District της επαρχίας Chai Nat. Συμμετείχαν 40 Ηλικιωμένοι με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 που πληρούσαν τα κριτήρια. Χωρίστηκαν ανά 20 άτομα στις δύο ομάδες. Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας έκαναν Ρεφλεξολογία κάθε μέρα για 2 μήνες, ενώ τα άτομα της Ομάδας Ελέγχου δεν έλαβαν τέτοιου είδους θεραπεία. Οι συμμετέχοντες και των δύο ομάδων έλαβαν φαρμακευτική αγωγή κατά του Διαβήτη είτε με λήψη φαρμάκων, είτε με ένεση ινσουλίνης.

Αποτελέσματα: Μετά τη Ρεφλεξολογία η Αιμοσφαιρίνη A1c στους συμμετέχοντες της Ομάδας Ρεφλεξολογίας ήταν χαμηλότερη από αυτή των συμμετέχοντων στην Ομάδα Ελέγχου. Επιπλέον, τα επίπεδα του Σφυροβραχίονιου δείκτη στο δεξί και αριστερό πόδι ήταν υψηλότερα στην Ομάδα Ρεφλεξολογία από αυτά των ατόμων της Ομάδας Ελέγχου. Επίσης, μετά τη θεραπεία της Ρεφλεξολογίας, οι συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερη Αιμοσφαιρίνη A1c και Σφυροβραχίονιου Δείκτη στο δεξί και το αριστερό τους πόδι.

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει την Αιμοσφαιρίνη A1c και να αυξήσει το Σφυροβραχιόνιο Δείκτη σε Ηλικιωμένους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. Μπορεί να εφαρμοστεί ως συμπληρωματική θεραπεία για τον έλεγχο του Διαβήτη και τη μείωση της σοβαρότητας των επιπλοκών του διαβητικού ποδιού σε Ηλικιωμένους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2.

Λέξεις Κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2, Αιμοσφαιρίνη A1c, HbA1c, ABI, Σφυροβραχίονιος  Δείκτης.

 

Τι είναι η Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη:

Η Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (ή απλά γλυκοζυλιωμένη) είναι μια εργαστηριακή εξέταση που χρησιμοποιείται για να καθορίσει το μέσο όρο των επιπέδων σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα τους τελευταίους 2-3 μήνες. Ιατρικά συμβολίζεται HbA1C ή απλά A1C.

Η Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη μετράται μετά από απλή αιμοληψία από φλεβικό αίμα. Καθώς δεν επηρεάζεται από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των επιπέδων σακχάρου (για παράδειγμα μετά από γεύμα), η εξέταση της μπορεί να λάβει χώρα ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής.

Οι Διαβητολόγοι χρησιμοποιούν τη Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη για δύο λόγους:

  • Για να δουν αν ένα άτομο πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη και
  • Για να εξετάσουν αν η αγωγή που χορηγείται σε έναν ασθενή με γνωστό Σακχαρώδη Διαβήτη αποδίδει.

 

Τι είναι ο Κνημοβραχίονιος Δείκτης:

Ο Κνημοβραχίονιος Δείκτης (ΚΒΔ) υπολογίζεται διαιρώντας τη συστολική αρτηριακή πίεση της κνήμης και του σύστοιχου βραχίονα. Η μέτρησή του γίνεται τόσο δεξιά, όσο και αριστερά και η μικρότερη τιμή είναι ο ΚΒΔ. Οι τιμές που σχετίζονται με την Περιφερική Αρτηριοπάθεια και ταυτόχρονα είναι προγνωστικός Δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου. Ο ΚΒΔ σχετίζεται  με πολλούς παράγοντες κινδύνου αρτηριοσκλήρυνσης. Η μέτρησή του είναι απλή και όμως γίνεται σπάνια. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των ιατρών στο ΚΒΔ και η χρησιμοποίησή του στην διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

 

Σχετικά Άρθρα:

https://www.reflexology.pub/wp-content/uploads/2021/09/Κνημοβραχιόνιος-δείκτης-ankle-brachial-index.pdf

https://www.reflexology.pub/wp-content/uploads/2021/09/Guidelines-ΕΔΕ-2021.pdf

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).