Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στις Λιποπρωτεΐνες σε Γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

The Effect of Reflexology on Lipoproteins in Women with Type 2 Diabetes Mellitus

Μελέτη

Authors

Rana M Tawfik, Zahra Hassan, Nesreen El-Nahas, Ayman Soliman

Publication Identity

Med. J. Cairo Univ., Vol. 85, No. 2, March: 509-513, 2017

PDF

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στις Λιποπρωτεΐνες σε Γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Ιστορικό: Τα επίπεδα Λιποπρωτεϊνών αυξάνονται σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς, ιδίως στους παχύσαρκους. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στα επίπεδα Λιποπρωτεϊνών σε γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

Σκοπός της Μελέτης: Διερεύνηση της επίδρασης της Ρεφλεξολογίας στις Λιποπρωτεΐνες σε γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

Μέθοδοι: Τριάντα γυναίκες με παχυσαρκία συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη από το Δημόσιο Νοσοκομείο Dar El-Salam της Αιγύπτου. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 15 ατόμων η καθεμία. Οι ασθενείς ήταν ηλικίας 45-55 ετών, με δείκτη μάζας σώματος 30 έως 34,9 Kg/m2 και επίπεδα γλυκόζης στο αίμα πάνω από 200 mg/dl. Μετρήθηκαν, επίσης, τα επίπεδα λιποπρωτεϊνών πριν και μετά τη θεραπεία. Και στις δύο ομάδες οι ασθενείς έλαβαν φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις συμβουλές των ιατρών τους, ενώ η Ομάδα Α δέχτηκε Ρεφλεξολογία για 4 εβδομάδες με συχνότητα 3 φορές/εβδομάδα παράλληλα με τη φαρμακευτική τους αγωγή.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα δεδομένα, παρατηρήθηκε στατιστικά μείωση των επιπέδων Λιποπρωτεϊνών στην Ομάδα Α σε σχέση με την Ομάδα Β μετά τη θεραπεία (p<0,05). Η Ολική Χοληστερόλη, επίσης, μειώθηκε κατά 5,99% στην Ομάδα Α, ενώ στην Ομάδα Β κατά 1,69%. Οι Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνες (LDL) μειώθηκαν στην Ομάδα Α κατά 7,37%, σε σχέση με την ομάδα Β που μειώθηκαν κατά 2,46%. Παράλληλα, στις Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνες (HDL) διαπιστώθηκε μείωση κατά 0,61% στην Ομάδα Α και κατά 1,8% στην Ομάδα Β. Τέλος, τα Τριγλυκερίδια μειώθηκαν στην Ομάδα Α κατά 12,95%, ενώ η Ομάδα Β κατά 3,77%.

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία είχε πολύτιμη επίδραση στα επίπεδα Λιποπρωτεϊνών σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, με εξαίρεση τις Λιποπρωτεΐνες Υψηλής Πυκνότητας (HDL).

Λέξεις Κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Διαβήτης, Λιποπρωτεΐνες

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).