Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας σε Φοιτήτριες Νοσηλευτικής με Προεμμηνορροϊκό Σύνδρομο και Δυσμηνόρροια  – Μία Πιλοτική Μελέτη

Study to assess the Effectiveness of Foot Reflexology on Premenstrual syndrome and Dysmenorrhoea among nursing students - Pilot Study

Authors

Sakthi Bharathi.N, E. Kayalvizhi

Publication Identity

International Journal of Mechanical Engineering

PDF

Abstract:

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας σε Φοιτήτριες Νοσηλευτικής με Προεμμηνορροϊκό Σύνδρομο και Δυσμηνόρροια  – Μία Πιλοτική Μελέτη

Εισαγωγή: Η εφηβεία είναι ένα από τα πιο όμορφα ταξίδια που μία γυναίκα μπορεί να βιώσει μέχρι την ενηλικίωσή της. Σύμφωνα με τον Frank (1931), γυναίκες που παρουσίαζαν Προεμμηνορροϊκά Συμπτώματα περιέγραψαν το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν στην κοινωνική τους ζωή εξαιτίας των συμπτωμάτων αυτών. Ο όρος Προεμμηνορροϊκό Σύνδρομο (PMS) εισήχθη για πρώτη φορά από τους Greene και Dalton το 1953. Η Συμπληρωματική Εναλλακτική Ιατρική (CAM) είναι μη επεμβατική και ακίνδυνη. Η Ρεφλεξολογία είναι μια φυσική θεραπευτική μέθοδος, η οποία θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων υγείας. Η Δυσμηνόρροια είναι αιτία συχνών απουσιών από την εργασία και το σχολείο σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.

Μέθοδοι: Για τη μελέτη αυτή υιοθετήθηκε Ποσοτική Προσέγγιση και Οιονεί Πειραματικός Σχεδιασμός Προ- και Μετά-Δοκιμής στην Ομάδα Ελέγχου. Μία βολική τεχνική Δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή 20 δειγμάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη ήταν: Ερωτηματολόγιο, Δημογραφικές Παράμετροι, Δομημένο Ερωτηματολόγιο με τα συμπτώματα Προεμμηνορροϊκού Συνδρόμου και Αριθμητική Κλίμακα Αξιολόγησης Πόνου.

Αποτελέσματα: Η Συνολική Μέση Βαθμολογία Προεμμηνορροϊκού Συνδρόμου με Τυπική Απόκλιση Προ- και Μετά-Δοκιμής αντίστοιχα ήταν 50,7 ± 16,04 και 40,6 ± 13,18. Η Συνολική Μέση Βαθμολογία Δυσμηνόρροιας με Τυπική Απόκλιση Προ- και Μετά-Δοκιμής αντίστοιχα ήταν 7,0 ± 2,21 και 5,20 ± 16. Η τιμή ελέγχου F-test του Προεμμηνορροϊκού Συνδρόμου ήταν 16,6967 (στατιστικά σημαντική με p<0,05) και η τιμή ελέγχου F-test της Δυσμηνόρροιας ήταν 22,883406 (στατιστικά σημαντική με p<0,05).

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία είναι μια απλή, ασφαλής και μη φαρμακολογική μέθοδος που βοηθά τα συστήματα του οργανισμού να λειτουργούν ισορροπημένα, προάγοντας έτσι και την υγεία του. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η Ρεφλεξολογία είναι αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων του Προεμμηνορροϊκού Συνδρόμου και της Δυσμηνόρροιας.

Λέξεις κλειδιά: Προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, Δυσμηνόρροια, Ρεφλεξολογία

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).