Η Ρεφλεξολογία στη Διαχείριση της Εγκόπρισης και της Χρόνιας Δυσκοιλιότητας

The Effects of Reflexology in the Management of Encopresis and Chronic Constipation

Μελέτη

Authors

Eileen Bishop, Evelyn McKinnon, Evelyn Weir, Denise W Brown

Publication Identity

Paediatr Nurs. 2003 Apr;15(3):20-1.

DOI:

10.7748/paed2003.04.15.3.20.c843

Abstract:

Η Ρεφλεξολογία στη Διαχείριση της Εγκόπρισης και της Χρόνιας Δυσκοιλιότητας

Ιστορικό: Η Εγκόπριση ή Κένωση Κοπράνων στα παιδιά είναι μια εξαιρετικά οδυνηρή κατάσταση, η οποία έρχεται σε δεύτερη μοίρα μετά τη Χρόνια Δυσκοιλιότητα/Κατακράτηση Κοπράνων. Παραδοσιακά για την αντιμετώπισή της χρησιμοποιείται κλύσμα, που όμως μπορεί να προκαλέσει πόνο στο παιδί.

Σκοπός: Αυτή η μελέτη διερεύνησε την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογία σε ασθενείς με επαναλαμβανόμενη Απώλεια Κοπράνων και με Χρόνια Δυσκοιλιότητα.

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μελέτη παρατήρησης σε 50 παιδιά ηλικίας 3-14 ετών που είχαν διαγνωστεί με Εγκόπριση ή Χρόνια Δυσκοιλιότητα. Τα παιδιά έκαναν 6 συνεδρίες ρεφλεξολογίας των 30 λεπτών στα πόδια τους. Με τη βοήθεια των γονιών τους συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με την κινητικότητα του εντέρου και το είδος των κοπράνων τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία. Ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους γονείς τους πριν και μετά τη θεραπεία σχετικά με τη στάση τους απέναντι στη ρεφλεξολογία.

Αποτελέσματα: 48 από τα παιδιά ολοκλήρωσαν τις συνεδρίες. Οι Κενώσεις τους αυξήθηκαν, ενώ το είδος των Κοπράνων τους βελτιώθηκε. Οι γονείς τους ήταν πρόθυμοι να δοκιμάσουν ρεφλεξολογία και έμειναν ικανοποιημένοι με την επίδρασή της στην κατάσταση του παιδιού τους.

Συμπέρασμα: Φαίνεται ότι η Ρεφλεξολογία ήταν μια αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση της Εγκόπρισης και της Δυσκοιλιότητας για τη χρονική περίοδο των 6 εβδομάδων σε αυτή την ομάδα ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: Παιδιά: Διαταραχές – Εναλλακτικές Θεραπείες

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).