Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στην Ποιότητα του Ύπνου και την Κόπωση σε Γυναίκες μετά την Εμμηνόπαυση: Μία Τυχαιοποιημένη Κλινική Δοκιμή

The effect of reflexology on sleep quality and fatigue in postmenopausal women: A randomized control trial

Κλινική Δοκιμή

Authors

Le Leyla Zengin Aydın, Gülhan Yiğitalp

Publication Identity

European Journal of Integrative Medicine, Volume 43, April 2021, 101281

DOI:

10.1016/j.eujim.2020.101281

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στην Ποιότητα του Ύπνου και την Κόπωση σε Γυναίκες μετά την Εμμηνόπαυση: Μία Τυχαιοποιημένη Κλινική Δοκιμή

Εισαγωγή: Φυσιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές παρατηρούνται στις γυναίκες μετά την Εμμηνόπαυση. Στη νοσηλευτική η Ρεφλεξολογία έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των  αλλαγών αυτών. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε για να προσδιοριστεί εάν η Ρεφλεξολογία θα μπορούσε να βελτιώσει την Ποιότητα του Ύπνου και να μειώσει την Κόπωση στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Μέθοδος: Διεξήχθη Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Μελέτη από τον Απρίλιο έως το Δεκέμβριο του 2018. Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 72 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (36 στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας και 36 στην Ομάδα Ελέγχου). Η Ομάδα Ρεφλεξολογίας έλαβε συνολικά 12 συνεδρίες από την ερευνήτρια. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας  τον Δείκτη Ποιότητας Ύπνου του Πίτσμπουργκ (PSQI) και την Κλίμακα Σοβαρότητας Κόπωσης (FSS).

Αποτελέσματα: Μετά την εφαρμογή Ρεφλεξολογίας, μειώθηκε η Μέση Τιμή μετά τη δοκιμή PSQI στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας, η οποία ήταν σημαντικά διαφορετική από αυτήν της Ομάδας Ελέγχου (Cohen’s d= 3,07, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI): 0,612–4,268) (p<0,001)). Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των τιμών της Ομάδας Ελέγχου και της Ομάδας Ρεφλεξολογίας δεν ήταν στατιστικά σημαντικές για τα στοιχεία της Υποκειμενικής Ποιότητας Ύπνου, του Λανθάνοντος Ύπνου ή της Διαταραχής Ύπνου (p>0,05). Μετά την εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας, η Μέση Τιμή FSS στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας μειώθηκε και η διαφορά μεταξύ των τιμών των δύο ομάδων ήταν σημαντική (Cohen’s d = 1,83, 95 % CI: -9.819–4.042) (p<0,001)).

Συμπέρασμα: Οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση ωφελήθηκαν μετά την εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας, καθώς η Ποιότητα του Ύπνου βελτιώθηκε και η Κόπωση μειώθηκε. Η Ρεφλεξολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια μη φαρμακευτική θεραπευτική μέθοδος στη νοσηλευτική φροντίδα.

Λέξεις-κλειδιά: Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, Δείκτη Ποιότητας Ύπνου του Πίτσμπουργκ, Ρεφλεξολογία, Κλίμακα σοβαρότητας κόπωσης, Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή, Ύπνος.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).