Ο ρόλος της Ρεφλεξολογίας και των αντιεπιληπτικών φαρμάκων στη διαχείριση της επιληψίας – Μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή

Role of Reflexology and Antiepileptic Drugs in Managing Intractable Epilepsy - a Randomized Controlled Trial

Τυχαιοποιημένα Ελεγχόμενη Δοκιμή

Authors

Dalal K., Devarajan E., Pandey R.M, Subbiah V, Tripathi M.

Publication Identity

Forsch Komplementmed 2013;20:104–111

DOI:

10.1159/000350047

Abstract:

Ο ρόλος της Ρεφλεξολογίας και των αντιεπιληπτικών φαρμάκων στη διαχείριση της επιληψίας – Μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή

Ιστορικό: Αυτή η μελέτη βασίζεται στα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης παράλληλης ελεγχόμενης δοκιμής που διεξήχθη για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στη διαχείριση της επιληψίας.

Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα που απέτυχαν σε χειρουργική επέμβαση επιληψίας ή δεν υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση επιληψίας ή δεν ανταποκρίθηκαν σε αντιεπιληπτικά φάρμακα. Η δοκιμή ολοκληρώθηκε από 77 άτομα που κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: Ελέγχου που τους χορηγήθηκαν αντιεπιληπτικά φάρμακα και Ρεφλεξολογίας που πέρα από τη χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων, έγινε και ρεφλεξολογία.

Η υπόθεση ήταν ότι η ρεφλεξολογίας στα χέρια θα μπορούσε να παράγει αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα της διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου, ενώ η ρεφλεξολογία στα πόδια θα μπορούσε να διατηρήσει την ομοιόσταση μεμονωμένων μερών του σώματος. Η ρεφλεξολογίας εφαρμόστηκε από μέλη της οικογένειας των ασθενών. Η περίοδος παρακολούθησης ήταν 1,5 έτος. Η ποιότητα ζωής των ασθενών με επιληψία αξιολογήθηκε με το όργανο QOLIE-31.

Αποτελέσματα: Στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας, η Διάμεσος της βασικής συχνότητας κρίσεων μειώθηκε από 9,5 (εύρος 2-120) σε 2 (εύρος 0-110) με στατιστική σημασία (p < 0,001). Στην Ομάδα Ελέγχου, η μείωση ήταν μικρότερη από 25% με τιμή 16 (εύρος 2-150). Οι τιμές του οργάνου QOLIE-31 πριν από την παρέμβαση στην Ομάδα Ελέγχου και στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας ήταν 41,05 ± 7 και 43,6 ± 8, ενώ μετά την παρέμβαση ήταν 49,07 ± 6 και 65,4 ± 9, αντίστοιχα (p < 0,002). Η ρεφλεξολογία επέτρεψε τον εντοπισμό του πόνου στο γόνατο στο 85% των ασθενών της Ομάδας Ρεφλεξολογίας (p < 0,001) και το 85,3% αυτών ανακουφίστηκε κατά 81% (p < 0,001). Τέσσερις ασθενείς της Ομάδας Ρεφλεξολογίας ανέφεραν ναυτία/έμετο (n = 1), αλλαγή στη φωνή (n = 2) και βραχνάδα (n = 1).

Συμπέρασμα: Η θεραπεία ρεφλεξολογίας μαζί με τα αντιεπιληπτικά φάρμακα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συχνότητας των κρίσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε άτομα με επιληψία.

Λέξεις Κλειδιά: Πόνος κάτω άκρων, Συμπληρωματική θεραπεία, Επιληψία, Ρεφλεξολογία, Διέγερση πνευμονογαστρικού νεύρου.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).