Η Ρεφλεξολογία σε επώδυνες καταστάσεις: Μία συστηματική ανασκόπηση

The Effects of Foot Reflexology in Painful Conditions: A Systematic Review

Συστηματική Ανασκόπηση

Authors

Dérrick Patrick Artioli, Alana Ludemila de Freitas Tavares, Gladson Ricardo Flor Bertolini

Publication Identity

BrJP, ahead of print Epub May 03, 2021

PDF

DOI:

10.5935/2595-0118.20210022

Abstract:

Η Ρεφλεξολογία σε επώδυνες καταστάσεις: Μία συστηματική ανασκόπηση

Ιστορικό και Στόχοι: Επειδή η ρεφλεξολογία συνδέεται συνήθως και με άλλες παρεμβάσεις, τα οφέλη της είναι δύσκολο να καθοριστούν. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικές ανασκοπήσεις πριν από πολλά χρόνια, αναλύοντας ασαφείς παραμέτρους με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Έτσι, οι στόχοι αυτής της μελέτης ήταν η ανάλυση των αποτελεσμάτων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών με μια ομάδα ελέγχου σε επώδυνες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας τη ρεφλεξολογία ως μεμονωμένη παρέμβαση και περιγράφοντας την προτεινόμενη εφαρμογή, αλλά και τη μεθοδολογική ποιότητα των μελετών (κλίμακα PEDro).

Περιεχόμενα: Με τη βοήθεια των βάσεων δεδομένων PEDro, Pubmed, Scielo και LILACS, αναζητήθηκαν κλινικές δοκιμές με λέξεις-κλειδιά και τύπους δεδομένων Αληθείας (Boolean), όπως Ρεφλεξολογία ΚΑΙ πόνος, ρεφλεξολογία, μάλαξη ποδιών ΚΑΙ πόνος (Αγγλικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά). Αυτές οι λέξεις-κλειδιά θα έπρεπε να υπάρχουν στον τίτλο ή την περίληψη του άρθρου, να απευθύνονται στον πόνο και να μην παρεμβαίνουν άλλες μεταβλητές. Με τη λογική αυτή, βρέθηκαν 95 μελέτες από τις οποίες επιλέχθηκαν οι 17 και τα περισσότερα αποτελέσματα ήταν θετικά. Η συνήθης εφαρμογή της ρεφλεξολογίας φαίνεται να ποικίλλει από 2-30 λεπτά σε κάθε πόδι, είτε με μασάζ, είτε με τη βοήθεια χάρτη δίνοντας ερεθίσματα στο ηλιακό πλέγμα, τη ζώνη αντιστοιχίας του πόνου, καθώς και σε βοηθητικά σημεία που σχετίζονται με τη διάγνωση. Εν ολίγοις, οι μελέτες έδειξαν μέτρια έως καλή μεθοδολογική ποιότητα σύμφωνα με την κλίμακα PEDro.

Συμπέρασμα: Η ρεφλεξολογία δείχνε ότι ανακουφίζει από τον πόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένη θεραπεία σε νευρομυοσκελετικές περιπτώσεις στα νοσοκομεία και τις κλινικές. Ευελπιστούμε οι μελέτες μεθοδολογικής ποιότητας να μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιες καταστάσεις στο εγγύς μέλλον.

Λέξεις-κλειδιά: Μυοσκελετικοί χειρισμοί, Πόνος, Τρόποι φυσικοθεραπείας

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).