Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στο Μετεγχειρητικό Πόνο σε Ασθενείς που υποβάλλονται σε Χειρουργική Επέμβαση Κατάγματος της Κνήμης: Μία Τυχαιοποιημένη Κλινική Δοκιμή

Effect of foot reflexology on Postoperative Pain in patiens undergoing Tibia Plating Surgery: A randomised Clinical Trial

Άρθρο

Authors

Fatemeh Imani , Ebrahim Nasiri, Houshang Akbari , Mohammad Reza Safdari

Publication Identity

Complementary Medicine Journal Arak University of Medical Sciences, October 2020, Vol 10 , Issue 3

PDF

DOI:

10.32598/cmja.10.3.1019.1

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στο Μετεγχειρητικό Πόνο σε Ασθενείς που υποβάλλονται σε Χειρουργική Επέμβαση Κατάγματος της Κνήμης: Μία Τυχαιοποιημένη Κλινική Δοκιμή

Στόχος: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ασθενών μετά από Ορθοπεδικές Επεμβάσεις είναι ο Οξύς Πόνος. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της Επίδρασης της Ρεφλεξολογίας στο Μετεγχειρητικό Πόνο σε Ασθενείς που υποβάλλονται σε Χειρουργική Επέμβαση Κατάγματος της Κνήμης.

Μέθοδοι: Αυτή η μελέτη είναι μια Τυχαιοποιημένη Κλινική Δοκιμή που διεξήχθη σε 96 Ασθενείς που θα πραγματοποιούσαν Χειρουργική Επέμβαση για την αντιμετώπιση του Κατάγματος της Κνήμης στο νοσοκομείο Imam Ali στο Bojnourd του Ιράν, χωρισμένοι τυχαία σε Ομάδες Παρέμβασης και Ελέγχου. Η Ρεφλεξολογία στην Ομάδα Παρέμβασης πραγματοποιήθηκε στα υγιή πόδια των ασθενών για 10 λεπτά, μία ώρα πριν την επέμβαση. Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου το πέλμα του ποδιού αγγίχτηκε για ένα λεπτό χωρίς καμία πίεση. Η Ένταση του Πόνου μετρήθηκε χρησιμοποιώντας την Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS) πριν και αμέσως μετά την παρέμβαση, καθώς και 2, 4, 6, 12 και 24 ώρες μετά την επέμβαση. Για τα δεδομένα εφαρμόστηκαν οι Έλεγχοι του χ² και t-test. Ακόμη, επαναλαμβανόμενες ήταν οι μετρήσεις της ανάλυσης απλής διακύμανσης (ANOVA), αλλά και των Ελέγχων Mann-Whitney U και Friedman test.

Αποτελέσματα: Οι τιμές του Πόνου στην Ομάδα Παρέμβασης και Ελέγχου παρατηρήθηκαν ότι είναι 8,1±0,9 και 8,4±0,9, αντίστοιχα. Μετά την παρέμβαση, οι τιμές του πόνου σε αυτές τις ομάδες μειώθηκαν σε 6,9±1,1 και 8,1±1,0, αντίστοιχα (p<0,001). Άλλες φορές, έως και 24 ώρες μετά την επέμβαση, η μείωση του πόνου ήταν μεγαλύτερη στην Ομάδα Παρέμβασης (p<0,05).

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία μειώνει το Μετεγχειρητικό Πόνο Ασθενών που υποβάλλονται σε Χειρουργική Επέμβαση Κατάγματος της Κνήμης. Επομένως, αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του Πόνου και του Άγχους σε Ασθενείς με Ορθοπεδική Χειρουργική Επέμβαση.

Λέξεις κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Πόνος, Χειρουργική, Κνήμη, Κάταγμα οστού.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).