Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στο Άγχος πριν την Καισαρική σε Γυναίκες που Κυοφορούν για Πρώτη Φορά

Effect of Pre-Cesarean Foot Reflexology Massage on Anxiety of Primiparous Women

Μελέτη

Authors

Navaee M, Khayat S, Abed ZG

Publication Identity

J Complement Integr Med. 2020 Sep 23;17(3)

DOI:

10.1515/jcim-2019-0229

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στο Άγχος πριν την Καισαρική σε Γυναίκες που Κυοφορούν για Πρώτη Φορά

 

Εισαγωγή: Το Άγχος είναι ένα σύνηθες αίσθημα στην Καισαρική και η έλλειψη προσοχής σε αυτό συνδέεται με αρνητικές συνέπειες για την υγεία της μητέρας και του παιδιού. Η Ρεφλεξολογία είναι μία τεχνική που βοηθάει στη μείωση του Άγχους. Όμως, μέχρι στιγμής η επίδρασή της στο άγχος πριν την Καισαρική δεν έχει αξιολογηθεί. Έτσι, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στο Άγχος πριν από την Καισαρική Τομή σε Γυναίκες που Κυοφορούν για Πρώτη Φορά.

Υλικά και Μέθοδοι: Αυτή η μελέτη είναι μία Κλινική Δοκιμή τριών Ομάδων που διεξήχθη το 2019. Το Δείγμα αποτελούνταν από 90 Έγκυες Γυναίκες που νοσηλεύτηκαν για Καισαρική Τομή στην πόλη Zahedan του Ιράν. Οι Συμμετέχουσες χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις Ομάδες των 30 Ατόμων –Ομάδα Ελέγχου, Ομάδα Μασάζ και Ομάδα Ρεφλεξολογίας– και στη συνέχεια συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Άγχους του Spielberger. Η Ομάδα Ελέγχου δε δέχτηκε καμία παρέμβαση. Όσο για τις άλλες δύο ομάδες και μία ώρα πριν την επέμβαση, η Ομάδα Ρεφλεξολογίας δέχτηκε Ρεφλεξολογία, ενώ στην Ομάδα Μασάζ εφαρμόστηκε απλό μασάζ. Η διάρκεια παρέμβασης των τεχνικών κάθε Ομάδας ήταν 30 λεπτά. Μετά τα 30 λεπτά, οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ξανά το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Άγχους του Spielberger. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος SPSS, έκδοση 21.0. Η Απλή Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) και η Ανάλυση Συνδιακύμανσης (ANCOVA) χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση μεταξύ των Ομάδων, ενώ ο Έλεγχος t-test κατά ζεύγη εφαρμόστηκε για συγκρίσεις εντός της Ομάδας.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Επίπεδο Άγχους μειώθηκε σημαντικά στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας (από 55 ± 8 σε 40 ± 7), αλλά και στην Ομάδα Μασάζ (από 51 ± 10 σε 47 ± 7) (p<0,001). Στην Ομάδα Ελέγχου, το Άγχος ήταν αυξημένο (από 49 ± 9 σε 56 ± 9) (p<0,001). Η σύγκριση μεταξύ των τριών Ομάδων με την ANCOVA έδειξε ότι η Ρεφλεξολογία και το Μασάζ μείωσαν σημαντικά το Επίπεδο Άγχους (p>0,001 και p>0,001, αντίστοιχα). Ιδιαίτερα, η Ρεφλεξολογία μείωσε σημαντικά τις τιμές του Άγχους (p>0,001) σε σύγκριση με το Απλό Μασάζ.

Συμπεράσματα: Χάρη στα αποτελέσματα αυτής της μελέτης διαπιστώθηκε η Θετική Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στο Άγχος πριν από την Καισαρική. Έτσι, λοιπόν, συνιστάται η χρήση αυτής της μη Φαρμακευτικής Μεθόδου για τη μείωση του Άγχους πριν από την Καισαρική, λόγω της φθηνής, απλής και εύκολης προσέγγισής της.

Λέξεις κλειδιά: Άγχος, Καισαρική τομή, Μασάζ, Εγκυμοσύνη, Ρεφλεξολογία.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).