Μπορεί η Ρεφλεξολογία να Αυξήσει την Διέγερση του Πνευμονογαστρικού Νεύρου, να Μειώσει τη Συμπαθητική Διακύμανση και να Μειώσει την Αρτηριακή Πίεση σε Υγιή Άτομα και Ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο;

Foot Reflexology can Increase Vagal Modulation, Decrease Sympathetic Modulation, and Lower Blood Pressure in Healthy Subjects and Patients with Coronary Artery Disease

Συγκριτική Μελέτη

Authors

Wan-An Lu, Gau-Yang Chen, Cheng-Deng Kuo

Publication Identity

Altern Ther Health Med. Jul-Aug 2011;17(4):8-14

DOI:

PMID: 22314629

Abstract:

 Μπορεί η Ρεφλεξολογία να Αυξήσει την Διέγερση του Πνευμονογαστρικού Νεύρου, να Μειώσει τη Συμπαθητική Διακύμανση και να Μειώσει την Αρτηριακή Πίεση σε Υγιή Άτομα και Ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο;

Στόχος: Η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική,  χρησιμοποιείται εδώ και πολύ χρονιά από τους ανθρώπους για να καθυστερήσουν την διαδικασία γήρανσης και την αναστροφή της εξέλιξης της νόσου. Η ρεφλεξολογία είναι μια μέθοδος της συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής που περιλαμβάνει μαλάξεις στα χέρια και στα πόδια. Αυτή η μελέτη διεξήχθει με σκοπό την διερεύνηση της επίδραση της ρεφλεξολογίας στην αυτόνομη νευρική ρύθμιση σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο  χρησιμοποιώντας την ανάλυση μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού.

Μέθοδος:  Συμμετείχαν δεκαεπτά υγιή  άτομα και 20 ασθενείς με στεφανιαία νόσο που είχαν προγραμματιστεί για επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass). Χωρίστηκαν στην ομάδα ελέγχου και στην ομάδα στεφανιαίας νόσου.

Αποτελέσματα: Τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομάδα στεφανιαίας νόσου, η nHFP αυξήθηκε σημαντικά ενώ η nVLFP μειώθηκε σημαντικά στο 30ο και 60ο λεπτό μετά την θεραπεία ρεφλεξολογίας, σε σύγκριση με τα ποσοστά πριν από την θεραπεία ρεφλεξολογίας.  Η συστολική, η διαστολική, η μέση αρτηριακή και η παλμική πίεση μειώθηκαν σημαντικά μετά την θεραπεία ρεφλεξολογίας και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων.

Στην ομάδα της στεφανιαίας νόσου , η ποσοστιαία μεταβολή στον καρδιακό ρυθμό στο 30ο και 60ο λεπτό μετά την θεραπεία ρεφλεξολογίας  ήταν μικρότερη από εκείνη της ομάδας ελέγχου και η ποσοστιαία αλλαγή στο nVLFP  στο 60ο λεπτό μετά την θεραπεία της ρεφλεξολογίας ήταν επίσης μικρότερη από εκείνη της ομάδας ελέγχου. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε μετά από 60 λεπτά ρεφλεξολογίας  υψηλότερη διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου, χαμηλότερη διέγερση του συμπαθητικού και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση  τόσο στους ασθενείς στην ομάδα ελέγχου όσο και σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Το μέγεθος της αλλαγής στην αυτόνομη νευρική ρύθμιση σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο ήταν ελαφρώς μικρότερο από αυτό στην ομάδα ελέγχου.

Συμπέρασμα: Η ρεφλεξολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικά σαν συμπληρωματική θεραπεία στην αύξηση διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου και στην μείωση της αρτηριακής πίεσης, τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.

Λέξεις Κλειδιά:  Στεφανιαία Νόσο, Ρεφλεξολογία, Πνευμονογαστρικό Νεύρο.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).