Φυσιολογικοί και Βιοχημικοί Δείκτες που σχετίζονται με τη Ρεφλεξολογία: Συστηματική Ανασκόπηση

The Physiological and Biochemical Outcomes Associated with a Reflexology Treatment: A Systematic Review

Συστηματική Ανασκόπηση

Authors

J. E. M. Mc Cullough,S. D. Liddle, M. Sinclair, C. Close, C. M. Hughes

Publication Identity

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

PDF

DOI:

10.1155/2014/502123

Abstract:

Φυσιολογικοί και Βιοχημικοί Δείκτες που σχετίζονται με τη Ρεφλεξολογία: Συστηματική Ανασκόπηση.

Ιστορικό: Η Ρεφλεξολογία είναι μια από τις κορυφαίες μορφές συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιείται για την υγειονομική περίθαλψη από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων. Ωστόσο, προσφέρεται από λίγους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, καθώς τα επιστημονικά στοιχεία για το πως λειτουργεί ή τα οφέλη της είναι λίγα. Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης ήταν να αξιολογήσει τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία από Τυχαιοποιημένα Ελεγχόμενες Δοκιμές Ρεφλεξολογίας (RCT) που έχουν διερευνήσει αλλαγές σε φυσιολογικούς ή βιοχημικούς δείκτες.

Οι συμμετέχοντες στη δοκιμή, ήταν υγιείς εθελοντές αλλά και πάσχοντες από ένα ευρύ φάσμα μυοσκελετικών, νευρολογικών και συστηματικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με καρκίνο του μαστού, Μόσχευμα Παράκαμψης Στεφανιαίας Αρτηρίας, Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια , ασθενείς με Άνοια και Καρκίνο, που φιλοξενούνται σε γηροκομεία, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας , εγκύους και γυναίκες που δεν έχουν ωορρηξία.

Αποτελέσματα: Αν και δώδεκα μελέτες έδειξαν σημαντικές αλλαγές στην ομάδα ρεφλεξολογίας, μόνο τρεις μελέτες που διερεύνησαν την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό δείκτη και την αμυλάση σιέλου, κατέληξαν σε σημαντικές αλλαγές μεταξύ της ομάδας προς όφελος της ρεφλεξολογίας.

Δείκτες που επηρεάστηκαν θετικά από τη Ρεφλεξολογία είναι:

● Πίεση αίματος
● Καρδιακός ρυθμός
● Κορτιζόλη
● Αμυλάση σιέλου
● Παραγωγή λεμφοκυττάρων
● Μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού
● Οξυγόνου Αίματος
● Σήμα Διαστημάτων
● Πίεση Σφυγμού (ή Παλμού)
● Καρδιακοί δείκτες
● Καρδιακή παροχή
● Ευαισθησία αντανακλαστικού τασεουποδοχέων
● Φλεβοκομβική αρρυθμία

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).