Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε Ασθενείς με Πόνο και Λεμφοίδημα μετά από Επέμβαση Καρκίνου του Μαστού

Μελέτη

Authors

Ραπτοπούλου Σ.1, Σταυροπούλου Ε.1, Σιαφάκα Ι.2

1. Κέντρο Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα
2. Α’ Αναισθησιολογική Κλινική, Κέντρο Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα.

Publication Identity

Πρακτικά Συνεδρίου – 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής, 17-20 Μαΐου 2018

PDF

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε Ασθενείς με Πόνο και Λεμφοίδημα μετά από Επέμβαση Καρκίνου του Μαστού

Εισαγωγή – Σκοπός
Μεγάλος αριθμός γυναικών που υποβάλλονται σε ριζική μαστεκτομή  εξαιτίας του καρκίνου του μαστού, εμφανίζουν μετά την επέμβαση λεμφοίδημα, πόνο και μείωση της κίνησης του σύστοιχου άκρου. Σκοπός της μελέτης  είναι να παρουσιαστεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας ως συμπληρωματική θεραπεία στη μείωση του πόνου και στο εύρος κίνησης του άνω άκρου μετά από ριζική μαστεκτομή .

Υλικό – Μέθοδοι
Στη μελέτη συμμετείχαν 6 γυναίκες ηλικίας, 46-69 ετών, που είχαν υποβληθεί σε ριζική μαστεκτομή και εμφάνιζαν λεμφοίδημα, πόνο, αιμωδία, δυσκαμψία και ελαττωμένο εύρος κίνησης στο σύστοιχο άνω άκρο και την ωμική ζώνη. Προσήλθαν στο Κέντρο με πόνο έντασης με βάση την κλίμακα VAS=7-10. Σε όλες τις ασθενείς χορηγήθηκε η σύνηθη φαρμακευτική αγωγή. Σε διάστημα 2 εβδομάδων μετά την φαρμακευτική αγωγή είτε έφτασαν στη μέγιστη δοσολογία που μπορούσαν να καταναλώσουν είτε σταμάτησαν την αγωγή λόγω της εμφάνισης παρενεργειών. Η  κλίμακα πόνου VAS ελαττώθηκε  στο 5-7 ενώ η κινητικότητα του άκρου και το λεμφοίδημα δεν βελτιώθηκαν.

Στην συνέχεια, οι ασθενείς εντάχθηκαν σε πρόγραμμα με 20 εβδομαδιαίες συνεδρίες ρεφλεξολογίας διάρκειας 30 λεπτών. Καταγράφηκε η VAS και η κινητικότητα του άκρου (σε μοίρες), στην αρχή των συνεδριών, μετά την 5η, 8η, και 20η συνεδρία μαζί με την αναφερόμενη βελτίωση του ύπνου και τις παρενέργειες της θεραπείας.

Ευρήματα – Αποτελέσματα

Η ένταση του πόνου σταδιακά με την πάροδο των συνεδριών μειώθηκε. Την όγδοη συνέδρια, η ένταση του πόνου  ήταν στο 2-3. Η απαγωγή του άνω άκρου έχει φτάσει τις 50° χωρίς πόνο ενώ το λεμφοίδημα υποχώρησε αισθητά. Η VAS παρέμεινε ίδια στην 20η συνεδρία, η κινητικότητα του άκρου ήταν σχεδόν σε φυσιολογικά επίπεδα ενώ παρέμεινε ο πόνος στο αντιβραχίο μετά από απότομη έκταση 90° και έξω στροφή. Ο ύπνος βελτιώθηκε αισθητά, ενώ η δυσκαμψία των αρθρώσεων υπήρχε μόνο κατά την πρωινή έγερση και διαρκούσε λιγότερο από 30 λεπτά. Τέλος, το λεμφοίδημα είχε υποχωρήσει ολοκληρωτικά.

Σχετικά με τις παρενέργειες, τις πέντε πρώτες συνεδρίες, ο πόνος ήταν σε υψηλά επίπεδα για περίπου 24 ώρες μετά τη συνεδρία και σταδιακά εξασθενούσε. Μετά την 8η συνεδρία, το σύμπτωμα του αυξημένου πόνου διαρκούσε περίπου 12 ώρες ενώ μετά την 20η συνεδρία ο πόνος διαρκούσε περίπου 2 ώρες.

Συμπεράσματα
Η ρεφλεξολογία φαίνεται ότι αποτελεί μια αποτελεσματική συμπληρωματική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου και την ταχύτερη λειτουργική αποκατάσταση του σύστοιχου άνω άκρου μετά από ριζική μαστεκτομή. Απαιτείται μελέτη μεγαλύτερων αριθμών περιστατικών και περισσότερες τυχαιοποιημένες μελέτες για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων.

Λέξεις κλειδιά: Ρεφλεξολογία, πόνος, λεμφοίδημα, επέμβαση, καρκίνος του μαστού

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).