Κατανοώντας το Ρόλο της Διέγερσης των Αντανακλαστικών στη Ρεφλεξολογία: Ανάπτυξη και Δοκιμή Ρομποτικής Συσκευής

Understanding the Role of Stimulation in Reflexology, Development and Testing of a Robotic Device

Μελέτη

Authors

Flynn, Louis & Bush, Tamara & Sikorskii, A & Mukherjee, Ranjan & Wyatt, G.

Publication Identity

European Journal of Cancer Care · 20 . 686-96, September 2011

PDF

DOI:

10.1111/j.1365-2354.2011.01268.x

Abstract:

Κατανοώντας το Ρόλο της Διέγερσης των Αντανακλαστικών στη Ρεφλεξολογία: Ανάπτυξη και Δοκιμή Ρομποτικής συσκευής

Πολλές γυναίκες με καρκίνο του μαστού, επιλέγουν την ρεφλεξολογία ως υποστηρικτική θεραπεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου. Η βασική αρχή της ρεφλεξολογίας, περιλαμβάνει διέγερση συγκεκριμένων σημείων των ποδιών που ονομάζονται αντανακλαστικά χρησιμοποιώντας μια εξειδικευμένη πίεση με τον αντίχειρα.

Η ρεφλεξολογία έχει δείξει δυνατότητες για την επιτυχή διαχείριση των συμπτωμάτων του καρκίνου, των παρενεργειών της θεραπείας και τη βελτίωση της σωματικής λειτουργίας των ασθενών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, ο μηχανισμός δράσης για αυτές τις βελτιώσεις είναι άγνωστος.

Ένας παράγοντας σύγχυσης στη μελέτη της επίδρασης της ρεφλεξολογίας είναι ο «ανθρώπινος παράγοντας». Για να μελετηθούν τα αποτελέσματα της διέγερσης των αντανακλαστικών ανεξάρτητα από τον «ανθρώπινο παράγοντα», υπάρχει ανάγκη για μια εναλλακτική μέθοδο για την παροχή ρεφλεξολογίας.

Εισαγωγή – Στόχος

Ο σκοπός αυτής της μελέτης, ήταν να ξεκινήσει η μελέτη των βασικών αρχών της ρεφλεξολογίας και πως μπορούν να βοηθήσουν ή όχι στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της σωματικής λειτουργίας των ασθενών με καρκίνο. Σχεδιάζονται μελλοντικά δοκιμές  πρακτικής ρεφλεξολογίας, καθώς η ρομποτική συσκευή μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση για ορισμένους ασθενείς με καρκίνο που βρίσκονται στο σπίτι.

Η ρομποτική συσκευή, δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει έναν θεραπευτή, αλλά μάλλον να προωθήσει την επιστήμη απομονώνοντας τα βασικά ενεργά συστατικά της ρεφλεξολογίας και, μακροπρόθεσμα, ενδεχομένως να προσφέρει επιλογές στο σπίτι ή στην κλινική για ορισμένους ασθενείς.

Ενώ πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο, δεν υπάρχει κανένας επιστημονικά καθιερωμένος μηχανισμός δράσης για το πώς η ρεφλεξολογία επηρεάζει τα αποτελέσματα την ποιότητα ζωής των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων και της λειτουργίας.

Μια θεωρία υποστηρίζει ότι ο μηχανισμός δράσης είναι οι νευρικές απολήξεις των ποδιών, οι οποίες συνδέονται με διαφορετικές περιοχές του σώματος και η άμεση πίεση σε μια συγκεκριμένη νευρική απόληξη του ποδιού διεγείρει την αντίστοιχη περιοχή του σώματος για συμπτωματική ανακούφιση (Hodgson 2000). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, συγκεκριμένες περιοχές του ποδιού (αντανακλαστικά) αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα όργανα ή συστήματα του σώματος και έτσι ο χειρισμός αυτών των συγκεκριμένων περιοχών μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των συμπτωμάτων. Με βάση αυτή τη θεωρία, αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο που στοχεύει στα αντανακλαστικά που συνδέονται με τα συμπτώματα του καρκίνου του μαστού και τη θεραπεία του (Wyatt et al.2005).

Εκτός από τη διέγερση συγκεκριμένων αντανακλαστικών, ο «ανθρώπινος παράγοντας» θεωρείται επίσης ότι επηρεάζει τα αποτελέσματα της ρεφλεξολογίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας περιλαμβάνει την εμπειρία του ρεφλεξολόγου στην εύρεση και διέγερση συγκεκριμένων αντανακλαστικών, το διαπροσωπικό στυλ του ρεφλεξολόγου. Επιπλέον, το ανθρώπινο άγγιγμα από μόνο του μπορεί να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα και το άγγιγμα που παράγεται από διαφορετικούς ρεφλεξολόγους μπορεί να είναι διαφορετικό (π.χ. διαφορετικά μοτίβα κίνησης ή μέθοδοι εφαρμογής δύναμης). Αυτή η μεταβλητότητα στην παροχή της ρεφλεξολογίας που οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα μπορεί να εξηγήσει ορισμένες από τις μεταβλητές επιδράσεις στα αποτελέσματα των ασθενών.

Ως αποτέλεσμα, για να κατανοήσουμε τον ρόλο της διέγερσης των αντανακλαστικών σημείων, είναι απαραίτητη η αφαίρεση του ανθρώπινου παράγοντα. Ένας από τους τρόπους αφαίρεσης του ανθρώπινου παράγοντα είναι η διέγερση των αντανακλαστικών χρησιμοποιώντας μια μηχανική συσκευή.

Λέξεις Κλειδιά:  Ρεφλεξολογία, Αντανακλαστικά Σημεία, Καρκίνος.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).