Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στη Μείωση των Συμπτωμάτων Κολικού στα Βρέφη: Μια Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή με Εικονικό Φάρμακο

Is Foot Reflexology Effective in Reducing Colic Symptoms in Infants: A Randomized Placebo-Controlled Trial

Τυχαιοποιημένα Ελεγχόμενη Δοκιμή

Authors

Nimet Karatas, Aysegul Isler Dalgic

Publication Identity

Complementary Therapies in Medicine (2021)

PDF

DOI:

10.1016/j.ctim.2021.102732

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στη Μείωση των Συμπτωμάτων Κολικού στα Βρέφη: Μια Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή με Εικονικό Φάρμακο

Σκοπός: Ο Βρεφικός Κολικός και το κλάμα αποτελούν σημαντική πηγή άγχους και έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε φυσιολογικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές καταστάσεις στα βρέφη και στους γονείς. Έτσι, σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στη μείωση των συμπτωμάτων του Βρεφικού Κολικού.

Σχεδιασμός: Η Μελέτη διεξήχθη ως μία Μονά-Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη Δοκιμή με Εικονικό Φάρμακο σε 45 βρέφη που είχαν διαγνωστεί με Βρεφικούς Κολικούς.

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε η Απλή Τυχαιοποίηση για την επιλογή μιας Ομάδας Ρεφλεξολογίας (n=20) και μιας Ομάδας Εικονικού Φαρμάκου (n=25) βρεφών με Κολικούς. Οι γονείς και ο βιοστατιστικολόγος ήταν τυφλοί ως προς τις ομάδες. Η Ρεφλεξολογία (η πρόκληση ερεθισμάτων σε συγκεκριμένα αντανακλαστικά σημεία στα πόδια) εφαρμόστηκε στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας. Στην Ομάδα Εικονικού Φαρμάκου εφαρμόστηκε μη αποτελεσματική αφή. Σε διάστημα 2 εβδομάδων και οι δύο παρεμβάσεις έγιναν 4 φορές για 20 λεπτά κάθε φορά από τον ερευνητή. Ο ερευνητής συνέλεξε δεδομένα, χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Πληροφοριών, την Κλίμακα Βρεφικών Κολικών (ICS) και ένα Ημερολόγιο Ημερήσιας Διάρκειας Κλάματος. 

Αποτελέσματα: Η Δοκιμή ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση των δεδομένων. Σε κάθε ομάδα μελετήθηκαν 20 βρέφη. Οι Μέσοι Όροι της Κλίμακας Βρεφικών Κολικών και της Ημερήσιας Διάρκειας Κλάματος ήταν σημαντικά χαμηλότεροι στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας σε σχέση με την Ομάδα Εικονικού Φαρμάκου (p < ,001). Τα βρέφη με Κολικούς στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας έκλαιγαν λιγότερο και εμφάνισαν λιγότερα συμπτώματα απ' ότι πριν τη θεραπεία.

Συμπεράσματα: Η Ρεφλεξολογία είναι μια μη επεμβατική και ασφαλής, νοσηλευτική παρέμβαση που είναι αποτελεσματική για τη μείωση της διάρκειας του κλάματος και των συμπτωμάτων του σε βρέφη με Κολικούς.

Λέξεις κλειδιά: Κλινική δοκιμή, Συμπληρωματικές Θεραπείες, Βρεφικός Κολικός, Ρεφλεξολογία

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).