Η επίδραση της άσκησης, της ρεφλεξολογίας και του χρωμίου στο Μεταβολικό Σύνδρομο

The Effect of Exercise, Reflexology and Chrome on Metabolic Syndrome

Τυχαιοποιημένα Ελεγχόμενη Δοκιμή

Authors

Fatma Arslan, Şefika Dilek Güven, Ayşegül Özcan, Hüsamettin Vatansev, Özden Taşgin

Publication Identity

International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2018, 7(8): 77-85

PDF

Abstract:

Η επίδραση της άσκησης, της ρεφλεξολογίας και του χρωμίου στο Μεταβολικό Σύνδρομο

Ιστορικό: Το Μεταβολικό Σύνδρομο (MΣ) σχετίζεται με έναν παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου που χαρακτηρίζεται από την περιφέρεια στη μέση, την υπέρταση, την υπερτριγλυκεριδαιμία, τη χαμηλή HDL και το υψηλό σάκχαρο στο αίμα. Χάρη στην άσκηση και τη σωματική δραστηριότητα μπορεί να προληφθεί το ΜΣ.

Σχεδιασμός Μελέτης: Αυτή η μελέτη περιελάμβανε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή 12 εβδομάδων.

Μέθοδος: Συνολικά 25 πανεπιστημιακοί εργαζόμενοι με τη συνύπαρξη πολλαπλών κλινικών και μεταβολικών διαταραχών που αλληλοσυσχετίζονται και αποτελούν παράγοντες κινδύνου (METS), συμμετείχαν σε αυτήν τη μελέτη εθελοντικά. Χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες: αυτή που αναλάμβαναν ένα βασικό πρόγραμμα άσκησης (n=7), την Ομάδα Ρεφλεξολογίας (n=8) και Ομάδα Χρωμίου (n=10). Τα άτομα συμμετείχαν σε ένα βασικό πρόγραμμα άσκησης για 1 ώρα την ημέρα (3 ημέρες την εβδομάδα), στη ρεφλεξολογία για 30 λεπτά την ημέρα (1 ημέρα την εβδομάδα), ενώ η Ομάδα Χρωμίου λάμβανε πικολινικό χρώμιο κάθε μέρα την εβδομάδα για 12 εβδομάδες. Τα METS αναλύθηκαν πριν και μετά την ολοκλήρωση όλης της παρέμβασης.

Αποτελέσματα: Υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη γλυκόζη του αίματος πριν από γεύμα (PBG) στην Ομάδα Βασικής Άσκησης και στη συστολική αρτηριακή πίεση (SBP) στην Ομάδα Χρωμίου μετά τις παρεμβάσεις των 12 εβδομάδων (p<0,005). Από την άλλη πλευρά, η HDL χοληστερίνη εξαιρουμένων των METS μειώθηκε μετά τις παρεμβάσεις σε όλες τις ομάδες. Τα επίπεδα της HDL χοληστερίνης και των METS μειώθηκαν στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας.

Συμπέρασμα: Υπήρξε έγκυρη ανταπόκριση στις παρεμβάσεις των 12 εβδομάδων σχετικά με τον έλεγχο των METS. Επιπλέον, η ρεφλεξολογία δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε άτομα με χαμηλά επίπεδα HDL χοληστερίνης, ενώ η βασική άσκηση και η πρόσληψη πικολινικού χρωμίου προτείνεται για τη βελτίωση των συστατικών των METS.

Λέξεις – κλειδιά: Άσκηση, Ρεφλεξολογία, Μεταβολικό Σύνδρομο.

 
 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).