Η αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στην πρόληψη της ναυτίας – εμετού μετά από χειρουργική επέμβαση

Efficacy of Reflexology in Prevention of Post-Operative Nausea-Vomiting after General Surgery

Έρευνα

Authors

Shweta Choudhary

Publication Identity

International Journal of Clinical and Experimental Medicine Research, 2021, 5(2)

PDF

DOI:

10.26855/ijcemr.2021.04.005

Abstract:

Η αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στην πρόληψη της ναυτίας – εμετού μετά από χειρουργική επέμβαση

 

Σκοπός: Σε αυτή τη μελέτη, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στην πρόληψη της ναυτίας και του εμετού μετά από χειρουργική επέμβαση. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα είδη μεθόδων για την πρόληψη αυτή:

• Συμβατικές μέθοδοι: Ονδανσετρόνη (2-4 mg), Προμεθαζίνη (12,5-25 mg), Μετακλοπραμίδη (25-50 mg).
• Μη-συμβατικές μέθοδοι: Πιεσοθεραπεία, Βελονισμός και Ρεφλεξολογία

Μέθοδος: 60 ενήλικες ασθενείς της Γενικής Χειρουργικής από το Ινστιτούτο Ιατρικής Επιστήμης της Ινδίας συμμετείχαν στη μελέτη κατά την περίοδο 2001-2005. Οι ασθενείς αυτοί χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, όπου στην Ομάδα Ι πραγματοποιήθηκε ρεφλεξολογία και χορηγήθηκε απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή, ενώ στην Ομάδα II που αποτέλεσε την Ομάδα ελέγχου χορηγήθηκε μόνο φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αυτή αγωγή περιελάβανε Μετακλοπραμίδη (25-50 mg), Ονδανσετρόνη (2-4 mg) και Προμεθαζίνη (12,5-25 mg). Οι μετρήσεις ναυτίας και εμετού πάρθηκαν στα χρονικά διαστήματα 0 (είναι ο χρόνος που ο ασθενής μεταφέρθηκε στην αίθουσα ανάρρωσης), 2, 6, 24 ώρες. Η αρίθμηση 0, 1, 2, 3  έχει χρησιμοποιηθεί για τα δύο αυτά στοιχεία.

Αποτέλεσμα: Η Ομάδα Ι παρουσίασε σημαντική μείωση στα αποτελέσματα της ναυτίας και του εμετού σε σύγκριση με την Ομάδα II.

Συζήτηση: Στις περισσότερες περιπτώσεις η ναυτία προκαλεί εμετό και πόνο, επομένως η ταλαιπωρία είναι μεγαλύτερη. Ειδικότερα μετά τη χειρουργική επέμβαση, η επίδραση της ρεφλεξολογίας προκαλεί πολύ σημαντική μείωση της ναυτίας, του εμετού και της φαρμακευτικής αγωγής στην Ομάδα Ι σε σύγκριση με την Ομάδα II σε μετεγχειρητικούς ασθενείς γενικής χειρουργικής.

Λέξεις-κλειδιά: Ανακλαστικό Σημείο, Μηχανισμός Πίεσης, Υποδοχείς, Νεύρο, Ηλεκτρο- Χημική μετάδοση

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).