Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας με τη Φαρμακευτική Αγωγή στον Πόνο και την Ποιότητα Ζωής Ηλικιωμένων που πάσχουν από Οστεοαρθρίτιδα

Effect of Foot Reflexology with Pharmacological Treatment on Pain and Quality of Life among Elderly Suffering from Osteoarthritis

Μελέτη

Authors

Samia Ibrahim Baraka, Ikbal Fathalla Elshafie, Hanan Mohamed Al-saadaney , Entisar Abo Alghite El-Hossiny Elkazeh, Samira El-Saied El- Mazayen.

Publication Identity

Tanta Scientific Nursing Journal, Vol. 24 No. 1 (Suppl) , February 2022

PDF

DOI:

10.21608/tsnj.2022.221577

Abstract:

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας με τη Φαρμακευτική Αγωγή στον Πόνο και την Ποιότητα Ζωής Ηλικιωμένων που πάσχουν από Οστεοαρθρίτιδα

Οι Ηλικιωμένοι με Οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζουν σημαντικές σωματικές, κοινωνικές και συναισθηματικές αναπηρίες. Σε αυτή τη χρόνια ασθένεια, δεν υπάρχει θεραπεία κι έτσι η βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων και η μείωση του Πόνου στις Αρθρώσεις είναι η μεγαλύτερη ανησυχία.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της επίδρασης της Ρεφλεξολογίας με Φαρμακευτική Αγωγή στον Πόνο και την Ποιότητα Ζωής των Ηλικιωμένων που πάσχουν από Οστεοαρθρίτιδα στην πόλη Tanta, της Αιγύπτου.

Σχεδιασμός Μελέτης: Χρησιμοποιήθηκε ο σχεδιασμός πειραματικής μελέτης. Η μελέτη διεξήχθη σε εξωτερικά ιατρεία στο Τμήμα Φυσικής, Ρευματολογίας και Αποκατάστασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Tanta. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκε ένα απλό τυχαιοποιημένο δείγμα 175 Ηλικιωμένων με Οστεοαρθρίτιδα.

Εργαλεία μελέτης: Ο ερευνητής χρησιμοποίησε τέσσερα εργαλεία.

  • Εργαλείο Ι: Δομημένο Πρόγραμμα Συνεντεύξεων, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη.
    • Μέρος Ι: Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των Ηλικιωμένων.
    • Μέρος ΙΙ: Ιατρικό Ιστορικό Ηλικιωμένων.
    • Μέρος III: Ανθρωπομετρικές φυσικές παράμετροι.
  • Εργαλείο II:  Δείκτη Οστεοαρθρίτιδας του Δυτικού Οντάριου & McMaster (WOMAC).
  • Εργαλείο ΙΙΙ:  Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής.
  • Εργαλείο IV:  Γνώσεις για την φαρμακευτική αντιμετώπιση της Οστεοαρθρίτιδας.

Αποτελέσματα: Ο Συνολικός Μέσος Δείκτης WOMAC μειώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, η Συνολική Τιμή Ποιότητας Ζωής αυξήθηκε αμέσως μετά την παρέμβαση, αλλά και τρεις μήνες μετά από αυτή (p<0,005). Η γνώση των Ηλικιωμένων σχετικά με τη Φαρμακευτική Αντιμετώπιση βελτιώθηκε σημαντικά αμέσως μετά την εφαρμογή του προγράμματος και για τις δύο ομάδες (p<0,005).

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία φαίνεται να έχει αξιοσημείωτη επίδραση στη μείωση του Πόνου και στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Οστεοαρθρίτιδας ήταν αποτελεσματικό και βελτίωσε τις γνώσεις των ηλικιωμένων και για τις δύο ομάδες. Επομένως, η Ρεφλεξολογία θα πρέπει να συνιστάται στα νοσοκομειακά πρωτόκολλα και στο πρόγραμμα σπουδών της γεροντολογικής νοσηλευτικής, εκτός από τη Φαρμακευτική Αντιμετώπιση της Οστεοαρθρίτιδας.

Λέξεις – Κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Φαρμακευτική Αγωγή, Πόνος, Ποιότητα Ζωής, Οστεοαρθρίτιδα.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).