Μπορεί η Ρεφλεξολογία να αυξήσει τη διέγερση του πνευμονογαστρικού, να μειώσει την τροποποίηση του συμπαθητικού, καθώς και την αρτηριακή πίεση σε υγιή άτομα και σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο;

Foot Reflexology can Increase Vagal Modulation, Decrease Sympathetic Modulation, and Lower Blood Pressure in Healthy Subjects and Patients with Coronary Artery Disease

Συγκριτική Μελέτη

Authors

Wan-An Lu, Gau-Yang Chen, Cheng-Deng Kuo

Publication Identity

Altern Ther Health Med. Jul-Aug 2011;17(4):8-14

DOI:

PMID: 22314629

Abstract:

Μπορεί η Ρεφλεξολογία να αυξήσει τη διέγερση του πνευμονογαστρικού, να μειώσει την τροποποίηση του συμπαθητικού, καθώς και την αρτηριακή πίεση σε υγιή άτομα και σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο;

Στόχος: Η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική (CAM) χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό από τους ανθρώπους για την καθυστέρηση της γήρανσης και την εξασθένιση μιας νόσου. Η Ρεφλεξολογία είναι μια μέθοδος CAM, στην οποία γίνεται μάλαξη σε αντανακλαστικές περιοχές στα πόδια και τα χέρια. Αυτή η μελέτη διερεύνησε την επίδραση της ρεφλεξολογίας στη ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, χρησιμοποιώντας τη Μεταβλητότητα του Καρδιακού Ρυθμού.

Μέθοδοι μελέτης: 17 άτομα στα οποία είχε εκτιμηθεί η κατάσταση των στεφανιαίων αρτηριών με τη χρήση αγγειογραφίας και 20 ασθενείς με στεφανιαία νόσο, που είχαν προγραμματιστεί για χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, επιλέχθηκαν ως Ομάδα Ελέγχου και Ομάδα Στεφανιαίας Νόσου, αντίστοιχα. Η κανονικοποιημένη ισχύς υψηλής συχνότητας (nHFP) χρησιμοποιήθηκε ως Δείκτης Πνευμονογαστρικής Ισορροπίας και η κανονικοποιημένη ισχύς πολύ χαμηλής συχνότητας (nVLFP) ως Δείκτης στέρησης του πνευμονογαστρικού και ρύθμισης ρενίνης-αγγειοτενσίνης.

Αποτελέσματα: Τόσο στην Ομάδα Ελέγχου, όσο και στην Ομάδα Στεφανιαίας Νόσου, η nHFP αυξήθηκε σημαντικά, ενώ η nVLFP μειώθηκε στα 30 και 60 λεπτά μετά τη ρεφλεξολογία, σε σύγκριση με πριν. Η συστολική, η διαστολική, η μέση αρτηριακή και η παλμική πίεση, επίσης, μειώθηκαν σημαντικά μετά τη ρεφλεξολογία και στις δύο ομάδες. Στην Ομάδα Στεφανιαίας Νόσου, η ποσοστιαία μεταβολή στον καρδιακό ρυθμό στα 30 και 60 λεπτά μετά τη ρεφλεξολογία ήταν μικρότερη από αυτή στην Ομάδα Ελέγχου. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στην ποσοστιαία αλλαγή της nVLFP στα 60 λεπτά μετά τη ρεφλεξολογία. Συμπερασματικά, υψηλότερη ρύθμιση του πνευμονογαστρικού, χαμηλότερη ρύθμιση του συμπαθητικού και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση μπορεί να παρατηρηθεί μετά από 60 λεπτά ρεφλεξολογίας τόσο σε ασθενείς της Ομάδας Ελέγχου, όσο και σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο. Το μέγεθος της αλλαγής στη ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο ήταν ελαφρώς μικρότερο από αυτό της Ομάδας Ελέγχου.

Συμπέρασμα: Η ρεφλεξολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματική συμπληρωματική θεραπεία για την αύξηση της διέγερσης του πνευμονογαστρικού και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης τόσο σε υγιή άτομα, όσο και σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).