Η Ρεφλεξολογία ως Συμπληρωματική Θεραπεία για τη Διαχείριση του Χρόνιου Πόνου μετά από Χειρουργική Επέμβαση στη Σπονδυλική Στήλη

Reflexology as add-on treatment for the management of chronic pain after spinal surgery (CPSS)

Authors

S. Raptopoulou, A. Tsaroucha, I. Siafaka, M. Kouri and A. Vadalouca

Publication Identity

Reg Anesth Pain Med

PDF

DOI:

10.1136/rapm-2022-ESRA.453

Abstract:

Η Ρεφλεξολογία ως Συμπληρωματική Θεραπεία για τη Διαχείριση του Χρόνιου Πόνου μετά από Χειρουργική Επέμβαση στη Σπονδυλική Στήλη

 

Ιστορικό και Στόχοι: Ο επίμονος Πόνος και άλλα συμπτώματα μετά από Χειρουργική Επέμβαση στη Σπονδυλική Στήλη επηρεάζουν περίπου το 20% – 40% των ασθενών. Το 80% από αυτούς είναι ανίκανοι να εργαστούν και η ποιότητα ζωής τους επιδεινώνεται ακόμη και μετά το χειρουργείο. Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι να αναφέρει τα αποτελέσματα της χρήσης της Ρεφλεξολογίας ως Συμπληρωματικής Θεραπείας σε ασθενείς με Χρόνιο Πόνο μετά από Χειρουργική Επέμβαση στη Σπονδυλική Στήλη (CPSS).

Μέθοδοι: Εξετάστηκαν τα αρχεία ασθενών με CPSS, από το Μητρώο της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.), που επισκέφθηκαν το Κέντρο Πόνου και Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Αρεταίειο Νοσοκομείο μεταξύ 2016 και 2020. Από συνολικά 53 ασθενείς με CPSS, 38 είχαν δεχτεί Ρεφλεξολογία ως συμπληρωματική θεραπεία στη συνήθη φαρμακολογική τους φροντίδα. Η Αριθμητική Κλίμακα Πόνου (0 έως 10) χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του πόνου πριν και μετά τη θεραπεία. Αξιοποιήθηκαν, επίσης, τα διαγνωστικά κριτήρια της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων για το Χρόνιο Πόνο μετά από Χειρουργική Επέμβαση στη Σπονδυλική Στήλη. Οι ασθενείς είχαν λάβει κατά μέσο όρο 14 συνεδρίες ρεφλεξολογίας εβδομαδιαία για 20 λεπτά.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στη μέση τιμή Πόνου πριν και μετά τη θεραπεία σε ασθενείς με Ρεφλεξολογία. Στο 85% των ασθενών αυτών η μέση μείωση του Πόνου ήταν μεγαλύτερη από 70% και διήρκεσε περισσότερο από 6 μήνες μετά την παρέμβαση.

Συμπεράσματα: Η ενσωμάτωση της Ρεφλεξολογίας στη φαρμακολογική συνήθη φροντίδα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών με μείωση του πόνου και βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).