Επίδραση της Ρεφλεξολογίας ως Πρόσθετη Παρέμβαση στον Πόνο σε Γυναίκες που Έχουν Υποβληθεί σε Μαστεκτομή

Effect of Foot Reflexology as an Add-on Intervention on Pain Among Women Having Undergone Mastectomy

Authors

Nivya Lukose, Sheela Pavithran, Anu K

Publication Identity

THE NURSING JOURNAL OF INDIA

PDF

Abstract:

Επίδραση της Ρεφλεξολογίας ως Πρόσθετη Παρέμβαση στον Πόνο σε Γυναίκες που Έχουν Υποβληθεί σε Μαστεκτομή

Διεξήχθη οιονεί πειραματική μελέτη σε 40 γυναίκες από την πρώτη μέρα μετά την υποβολή τους σε Μαστεκτομή. Τα άτομα επιλέχθηκαν με βολική Τεχνική Δειγματοληψίας. Μία μόνο συνεδρία Ρεφλεξολογίας έγινε στις γυναίκες αυτές μετά τη Μαστεκτομή. Ο Πόνος αξιολογήθηκε κατά την Έναρξη, μετά τη Δοκιμή I (αμέσως μετά τη Ρεφλεξολογία) και μετά τη Δοκιμή II (30 λεπτά μετά τη Ρεφλεξολογία). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών του Πόνου κατά την Έναρξη και των δύο μετα-Δοκιμών (t(39) = 2,9, p <0,05 και t(39) =4,418, p <0,05). Παρατηρήθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική μείωση στις φυσιολογικές παραμέτρους σε σχέση με την αρχική τιμή (Συστολική Αρτηριακή Πίεση μετά τη Δοκιμή I (t(39) = 2.470, p < 0.05).

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).