Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον πόνο, την κόπωση και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας: Μία κλινική μελέτη

Effects of Reflexology on Pain, Fatigue, and Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients: A Clinical Study.

Κλινική Μελέτη

Authors

Dilek Doğan H, Mehtap Tan

Publication Identity

Alternative Therapies in Health and Medicine, 31 Mar 2021,

PDF

Abstract:

Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον πόνο, την κόπωση και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας: Μία κλινική μελέτη

 Γενικό Πλαίσιο: Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) είναι μια φλεγμονώδης, απομυελινωτική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εκτός από την προοδευτική φύση της νόσου, τα καταστροφικά συμπτώματα επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή ζωή και τις μελλοντικές προσδοκίες του ασθενούς. Αυτή η κατάσταση οδηγεί τους ασθενείς στην αναζήτηση συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών..

Στόχοι: Αυτή η μελέτη διεξήχθη για τον προσδιορισμό των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας απέναντι στην κόπωση και το άγχος σε ασθενείς με ΣΚΠ.

Σχεδιασμός: Η έρευνα ήταν οιονεί πειραματική με προ- και μετά- μετρήσεις.

Περιβάλλον: Η έρευνα διεξήχθη στο Κέντρο Αποκατάστασης Mavi Işıklar του Μητροπολιτικού Δήμου Σαμψούντας της Τουρκία, σε συνεργασία με τη Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής και το Κέντρο Εφαρμογών και Ερευνών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Ondokuz Mayıs (Σαμψούντα, Τουρκία) και με την Ένωση ΚΜ στη Μαύρη Θάλασσα.

Συμμετέχοντες: Οι συμμετέχοντες ήταν ασθενείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα MS Patient School στο κέντρο και οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με ΣΚΠ τουλάχιστον 1 έτος πριν από την έναρξη της μελέτης.

Παρέμβαση:  Εφαρμόστηκε ρεφλεξολογία για 60 λεπτά (30 λεπτά σε κάθε πόδι). Διεξήχθη σε εργονομικό και τοποθετημένο κρεβάτι σε ειδική αίθουσα φυσιοθεραπείας εντός των εγκαταστάσεων χαλάρωσης Mavi Isiklar.

Μετρήσεις Αποτελεσμάτων: Στη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν φόρμες κοινωνικοδημογραφικών δεδομένων, Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης (FSS) και Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Άγχους (STAI).

Αποτελέσματα: 15 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων καθορίστηκε στα 39,20 ± 11,89 έτη. Πριν οι συμμετέχοντες λάβουν ρεφλεξολογία, ο μέσος όρος FSS ήταν 40,06 ± 19,27, STAI-S ήταν 50,33 ± 9,48. και STAI-T ήταν 43,33 ± 9,48. Μετά τη ρεφλεξολογία, ο μέσος όρος FSS πήγε στο 27,66 ± 21,23, STAI-S στο 37,53 ± 10,11 και STAI-T στο 31,86 ± 10,27.

Συμπέρασμα: Η μελέτη δείχνει ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση της κόπωσης και του άγχους σε ασθενείς με ΣΚΠ.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).