Ρεφλεξολογία: Οι επιδράσεις της στα φυσιολογικά συμπτώματα άγχους και ανάγκης καταστολής

Reflexology: its effects on physiological anxiety signs and sedation needs

Μονή Τυφλή, Τυχαιοποιημένα, Ελεγχόμενη Δοκιμή

Authors

Esra Akin Korhan, Leyla Khorshid, Mehmet Uyar

Publication Identity

Holist Nursing Practice, Jan-Feb 2014;28(1):6-23

DOI:

10.1097/HNP.0000000000000007

Abstract:

Ρεφλεξολογία: Οι επιδράσεις της στα φυσιολογικά συμπτώματα άγχους και ανάγκης καταστολής

Στόχος – Μέθοδος: Για να διερευνηθεί εάν η ρεφλεξολογία επιδρά στα φυσιολογικά συμπτώματα άγχους και του επιπέδου καταστολής σε ασθενείς που λαμβάνουν μηχανική υποστήριξη αναπνοής, χρησιμοποιήθηκε η μονά τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Τουρκία. Στη μελέτη συμμετείχαν 60 ασθενείς ηλικίας μεταξύ 18 και 70 ετών που νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και λάμβαναν μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν στην Ομάδα Ελέγχου και Παρέμβασης. Η Ομάδα Παρέμβασης έλαβε 30 λεπτά ρεφλεξολογία στα πόδια, τα χέρια και τα αυτιά για 5 ημέρες. Τα άτομα έδωσαν ζωτικά σημεία που ελήφθησαν αμέσως πριν την παρέμβαση, καθώς και στο 10ο, 20ο και 30ο λεπτό της παρέμβασης. Στη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Εκτίμησης της Καταστολής του Αμερικανικού Συλλόγου Νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Αποτελέσματα: Η Ομάδα Παρέμβασης είχε σημαντικά χαμηλότερο καρδιακό ρυθμό, συστολική αρτηριακή πίεση, διαστολική αρτηριακή πίεση και αναπνευστικό ρυθμό από την Ομάδα Ελέγχου. Βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους μεταξύ των δύο ομάδων από τις υποκλίμακες ταραχής, άγχους, ύπνου και συγχρονισμού ασθενούς-αναπνευστήρα της Κλίμακας κτίμησης της Καταστολής του Αμερικανικού Συλλόγου Νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Η ρεφλεξολογία μπορεί να χρησιμεύσει ως αποτελεσματική μέθοδος μείωσης των φυσιολογικών συμπτωμάτων άγχους και του απαιτούμενου επιπέδου καταστολής σε ασθενείς που λαμβάνουν μηχανική υποστήριξη αναπνοής.

Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνουν τη ρεφλεξολογία στη φροντίδα ρουτίνας για τη μείωση των φυσιολογικών ενδείξεων άγχους των ασθενών που λαμβάνουν μηχανική υποστήριξη.

Λέξεις Κλειδιά: Καταστολή, Μηχανική Υποστήριξη, Ρεφλεξολογία, Επίπεδο Καταστολής, Κλίμακα Καταστολής

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).