Η δραστηριότητα στον πρωτοπαθή σωματοαισθητικό φλοιό που προκαλείται μέσω της ρεφλεξολογικής διέγερσης, δεν επηρεάζεται από ψευδείς πληροφορίες: Μία μελέτη απεικόνισης λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας

Activity in the primary somatosensory cortex induced by reflexological stimulation is unaffected by pseudo-information: a functional magnetic resonance imaging study

Μελέτη

Authors

Naoki Miura, Yuko Akitsuki, Atsushi Sekiguchi, Ryuta Kawashima

Publication Identity

BMC Complement Altern Med. 2013 May 27;13:114

PDF

DOI:

10.1186/1472-6882-13-114

Abstract:

Η δραστηριότητα στον πρωτοπαθή σωματοαισθητικό φλοιό που προκαλείται μέσω της ρεφλεξολογικής διέγερσης, δεν επηρεάζεται από ψευδείς πληροφορίες: Μία μελέτη απεικόνισης λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας

Ιστορικό: Η ρεφλεξολογία είναι μια εναλλακτική ιατρική πρακτική με ευεργετικά αποτελέσματα, ασκώντας πίεση σε συγκεκριμένες αντανακλαστικές περιοχές. Η προηγούμενη μελέτη μας έδειξε ότι η ρεφλεξολογική διέγερση μπορεί να ενεργοποιήσει το σωματοαισθητικό φλοιό που αντιστοιχεί στην αντανακλαστική περιοχή που προκλήθηκε το ερέθισμα. Ωστόσο, δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου εικονικού φαρμάκου, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της πειραματικής μελέτης. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε η λειτουργική μαγνητική τομογραφία για να διερευνηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογικής διέγερσης στον πρωτοπαθή σωματοαισθητικό φλοιό, ύστερα από ερέθισμα σε αντανακλαστική περιοχή, όταν παρέχονται αληθείς και ψευδείς πληροφορίες γι’ αυτήν. Επιπλέον, διερευνήθηκε η πλευρικότητα των αντιδράσεων της ρεφλεξολογικής διέγερσης.

Μέθοδοι: Συμμετείχαν 32 υγιείς Ιάπωνες εθελοντές. Το πείραμα ακολούθησε διπλά τυφλό σχέδιο. Τα μισά από τα άτομα έλαβαν σωστές πληροφορίες ότι η βάση του δεύτερου δακτύλου ήταν η αντανακλαστική περιοχή των ματιών, καθώς και ψευδείς πληροφορίες ότι η βάση του τρίτου δακτύλου ήταν η αντανακλαστική περιοχή του ώμου. Οι υπόλοιποι έλαβαν τις αντίθετες πληροφορίες. Τα δεδομένα της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογικής διέγερσης και στα δύο πόδια. Ο ερευνητής προκάλεσε ερεθισμό σε κάθε αντανακλαστική περιοχή σύμφωνα με έναν ήχο. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας μια συμβατική προσέγγιση αποτελούμενη από δύο στάδια. Οι αιμοδυναμικές αποκρίσεις που παράγονται από το ερέθισμα κάθε αντανακλαστικής περιοχής αξιολογήθηκαν με τη βοήθεια ενός γενικού γραμμικού μοντέλου σε ενδο-υποκειμενική βάση και πραγματοποιήθηκε Αμφίδρομη Ανάλυση Διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για να προσδιοριστεί η επίδραση της πλευρικότητας της αντανακλαστικής περιοχής και η ακρίβεια των πληροφοριών.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ερέθισμα στην αντανακλαστική περιοχή των ματιών σε κάθε πόδι προκάλεσε δραστηριότητα στην αριστερή μέση μετακεντρική αύλακα, την περιοχή στην οποία προβάλλεται η αίσθηση της αφής στο πρόσωπο, καθώς και στην αντίστοιχη περιοχή του ετερόπλευρου ποδιού της μετακεντρικής αύλακας. Αυτή η δραστηριότητα δεν επηρεάστηκε από ψευδοπληροφορίες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν, επίσης, ότι η σχέση μεταξύ της αντανακλαστικής περιοχής και της δραστηριότητας στον πρωτοπαθή σωματοαισθητικό φλοιό έχει ένα πλευρικότητα που διαφέρει από αυτό της πραγματικής σωματοτοπικής αναπαράστασης του σώματος.

Συμπεράσματα: Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της νευρικής επεξεργασίας των σωματοαισθητηριακών αντιλήψεων για ρεφλεξολογική διέγερση και της απτικής αίσθησης μιας συγκεκριμένης αντανακλαστικής περιοχής.

Λέξεις Κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Νευροαπεικόνιση, Λειτουργική μαγνητική τομογραφία, Πρωτοπαθής σωματοαισθητικός φλοιός, Φαινόμενο εικονικού φαρμάκου

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).