Σωματοτοπικές σχέσεις μεταξύ της φλοιϊκής δραστηριότητας και των αντανακλαστικών περιοχών στη ρεφλεξολογία: Μία μελέτη με λειτουργική μαγνητική τομογραφία

Somatotopical relationships between cortical activity and reflex areas in reflexology: A functional magnetic resonance imaging study

Μελέτη

Authors

Tomomi Nakamaru, Naoki Miura, Ai Fukushima, Ryuta Kawashima

Publication Identity

Neuroscience Letters, Volume 448, Issue 1, 19 December 2008, Pages 6-9

PDF

DOI:

10.1016/j.neulet.2008.10.022

Abstract:

Σωματοτοπικές σχέσεις μεταξύ της φλοιϊκής δραστηριότητας και των αντανακλαστικών περιοχών στη ρεφλεξολογία: Μία μελέτη με λειτουργική μαγνητική τομογραφία

Σκοπός: Εξετάσαμε τη σωματοτοπική σχέση μεταξύ της φλοιϊκής δραστηριότητας και του ερεθίσματος των αντανακλαστικών περιοχών στη ρεφλεξολογία, χρησιμοποιώντας λειτουργική μαγνητική τομογραφία.
 
Μέθοδος: Σε τρεις αντανακλαστικές περιοχές στο αριστερό πόδι, που σχετίζονται με το μάτι, τον ώμο και το λεπτό έντερο δόθηκε ερέθισμα κατά τη διάρκεια του πειράματος. 
 
Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η ρεφλεξολογία στις αντανακλαστικές περιοχές του ποδιού που αντιστοιχούν στο μάτι, τον ώμο και το λεπτό έντερο ενεργοποίησαν όχι μόνο τις σωματοαισθητηριακές περιοχές που αντιστοιχούν στο πόδι, αλλά και τις σωματοαισθητικές περιοχές που αντιστοιχούν στο μάτι, τον ώμο και το λεπτό έντερο ή γειτονικά σημεία στο σώμα. 
 
Συμπέρασμα: Χάρη στα αποτελέσματα της μελέτης, διαπιστώθηκε ότι η ρεφλεξολογία προκάλεσε ερεθίσματα στο σωματοαισθητικό σύστημα των αντανακλαστικών περιοχών. Επομένως, μία τέτοια προσέγγιση νευροαπεικόνισης φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας.
 
Λέξεις κλειδιά: Λειτουργική μαγνητική τομογραφία, Ρεφλεξολογία, Αισθητηριακό ερέθισμα, Σωματοτοπία
 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).