Ρεφλεξολογία για Σύνδρομο Αποτυχημένης Επέμβασης στη Σπονδυλική Στήλη (FBSS)

Reflexology for Failed Back Surgery Syndrome: A Case Series

Μελέτη

Authors

S. Raptopoulou, E. Stavropoulou, E. Argyra, A. Vadalouca - A’ Anesthesiology Department, Pain and Palliative Care Center, Aretaeion Hospital, National and Kapodistrian University of Athens

Publication Identity

Poster presented at the International Symposium ALGOS 2017, May 25-28, 2017

Abstract:

Ρεφλεξολογία για το Σύνδρομο Αποτυχημένης Επέμβασης στη Σπονδυλική Στήλη (FBSS)

Ιστορικό – Στόχος: Καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης, αυξάνεται και το ποσοστό του Σύνδρομού Αποτυχημένης Επέμβασης στη Σπονδυλική Στήλη. Ενώ οι συμπληρωματικές θεραπείες χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτό το σύνδρομο, δεν υπάρχουν μελέτες που να αναφέρουν τη χρήση της ρεφλεξολογίας . Η ρεφλεξολογία έχει την ικανότητα να μειώνει την ένταση και τις γνωστικές πτυχές του πόνου επειδή επηρεάζει τους αντιληπτικούς μηχανισμούς.  Ως εκ τούτου, μελετήθηκε η ευεργετική επίδραση αυτής της μεθόδου σε δύο ασθενείς με Σύνδρομο Αποτυχημένης Επέμβασης στη Σπονδυλική Στήλη .

Μέθοδοι:

1η περίπτωση:  Άνδρας 49 ετών, υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία οσφυϊκής μοίρας πριν από 8 χρόνια  . Η ένταση του πόνου στην Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS) πριν την επέμβαση ήταν καθημερινά 9 και 10 αμέσως μετά. Για τα επόμενα 8 χρόνια έπαιρνε παρακεταμόλη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη , οπιοειδή και αντικαταθλιπτικά σημειώνοντας  μικρή βελτίωση (VAS 7-8). Έλαβε 9 συνεδρίες ρεφλεξολογίας.

2η περίπτωση: Άνδρας 58 ετών υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία στον αυχένα πριν από 11 χρόνια.  Δέκα χρόνια μετά από το χειρουργείο άρχισε να νιώθει τον ίδιο πόνο (VAS=7-9) και έλαβε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδή, παρακεταμόλη, μυοχαλαρωτικά, κωδεΐνη και τραμαδόλη  σημειώνοντας μικρή βελτίωση (VAS=6-7). Έλαβε 10 συνεδρίες  ρεφλεξολογίας.

Παρακολουθήθηκε η βαθμολογία  VAS, η λειτουργικότητα και η διάθεση των δύο ασθενών για 3 μήνες.

Αποτελέσματα: Και στους δύο ασθενείς μειώθηκε η βαθμολογίας VAS, βελτιώθηκε η λειτουργικότητα και η διάθεση περισσότερο από 50%, διαρκώντας  για τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες

Συμπεράσματα: Η ρεφλεξολογία είναι μια αβλαβής και σχετικά φθηνή συμπληρωματική θεραπεία που μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική ανακούφιση από τον πόνο και να εργαστούν χωρίς πρόβλημα τα άτομα που πάσχουν από Σύνδρομο Αποτυχημένης Επέμβασης στη Σπονδυλική Στήλη. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να αποδειχθεί η ακριβής αποτελεσματικότητά της.

Λέξεις-κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Σύνδρομο Αποτυχημένου Χειρουργείου Σπονδυλικής Στήλης, Σπονδυλική Στήλη, Πόνος, Χρόνιος Πόνος, Σπονδυλοδεσία.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).