Μπορεί η Ρεφλεξολογία να Ανακουφίσει τον Πόνο των Ασθενών που πάσχουν από Χρόνιο Πόνο στην Πλάτη;

Does Reflexology help in alleviating pain in patients with Chronic Low Back Pain (CLBP)?

Μελέτη

Authors

S. Raptopoulou, E. Stavropoulou, E. Argyra, A. Vadalouca - A’ Anesthesiology Department, Pain and Palliative Care Center, Aretaeion Hospital, National and Kapodistrian University of Athens.

Publication Identity

Poster presented at the International Symposium ALGOS 2017, May 25-28, 2017

PDF

Abstract:

Μπορεί η Ρεφλεξολογία να Ανακουφίσει τον Πόνο των Ασθενών που πάσχουν από Χρόνιο Πόνο στην Πλάτη;

Η σύνηθη θεραπεία που χρησιμοποιείται στους ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιο πόνο στην πλάτη συνήθως δεν μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. Γι’ αυτό το λόγο πολλοί ασθενείς, επιλέγουν άλλες μεθόδους θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής ιατρικής. Η ρεφλεξολογία είναι μια συμπληρωματική θεραπεία χωρίς παρενέργειες και μπορεί να βελτιώσει την αναλγησία επηρεάζοντας την ένταση του πόνου. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας σχετικά με το όφελος που μπορεί να προσφέρει η ρεφλεξολογία σε ασθενείς  που υποφέρουν από χρόνιο πόνο στην πλάτη.

Μέθοδος: Αυτή η αναδρομική μελέτη διεξήχθη σε μια ομάδα 28 ασθενών, ηλικίας 57-69 ετών, που λάμβαναν φάρμακα για περισσότερο από 6 εβδομάδες και η μέση βαθμολογία  της έντασης του πόνου ήταν 5 . Πραγματοποιήσαν δύο συνεδρίες ρεφλεξολογίας 45 λεπτών κάθε εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες. Παρατηρήθηκε αλλαγή στην ένταση του πόνου και στη λειτουργικότητα (δηλ. στην ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και μετάβασης στην εργασία).

Αποτελέσματα: Η ένταση του πόνου μετά το τέλος των συνεδριών μειώθηκε και η λειτουργικότητα βελτιώθηκε  κατά >60% σε 19 ασθενείς,  21 ασθενείς μπορούσαν να αυτοεξυπηρετούνται κατά 100% και 14  ασθενείς  επέστρεψαν στην εργασία τους.  Από την θεραπεία της ρεφλεξολογίας 19  ασθενείς ήταν πολύ ικανοποιημένοι, 3 ήταν αρκετά ικανοποιημένοι και 1 ασθενής ήταν ελάχιστα ικανοποιημένος.

Συμπέρασμα: Η ρεφλεξολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια αποτελεσματική θεραπεία για τη μείωση του πόνου των ατόμων που υποφέρουν από χρόνιο πόνο στην πλάτη αλλά και να είναι ένα επιπλέον όπλο όταν άλλες ιατρικές θεραπείες λειτουργούν μετρίως.

 Λέξεις κλειδιά: Χρόνιος Πόνος στη Πλάτη, Ρεφλεξολογία.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).