Σύγκριση των Επιδράσεων της Ρεφλεξολογίας και της Ιβουπροφαίνης στη Δυσμηνόρροια σε Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Ισφαχάν

Comparing the Effects of Reflexology Methods and Ibuprofen Administration on Dysmenorrhea in Female Students of Isfahan University of Medical Sciences

Μελέτη

Authors

Mahboubeh Valiani, MSc, Elaheh Babaei, Reza Heshmat, Zahra Zare, MSc

Publication Identity

Iran J Nurs Midwifery Res. 2010 Dec; 15(Suppl1): 371–378

PDF

Abstract:

Σύγκριση των Επιδράσεων της Ρεφλεξολογίας και της Ιβουπροφαίνης στη Δυσμηνόρροια σε Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Ισφαχάν

Ιστορικό: Η Δυσμηνόρροια ή Εμμηνορροϊκός Πόνος είναι μια από τις πιο συχνές διαταραχές που αντιμετωπίζει το 50% των γυναικών στην αναπαραγωγική τους ηλικία. Οι δυσμενείς επιπτώσεις των ιατρικών θεραπειών και το ποσοστό αποτυχίας τους (20-25%) έχουν οδηγήσει πολλές γυναίκες στην αναζήτηση άλλων Συμπληρωματικών και Εναλλακτικών Μεθόδων Θεραπείας για την αντιμετώπιση Πρωτοπαθούς Δυσμηνόρροιας. Επομένως, αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να συγκρίνει και να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας και της Ιβουπροφαίνης στη μείωση της έντασης του πόνου και της διάρκειάς του κατά την Έμμηνο Ρύση.

Μέθοδοι: Αυτή ήταν μία σχεδόν Πειραματική Κλινική Δοκιμή σε 68 φοιτήτριες με Πρωτοπαθή Δυσμηνόρροια που ζούσαν σε κοιτώνες του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Ισφαχάν στο Ιράν. Πραγματοποιήθηκε Απλή Τυχαία Δειγματοληψία με βάση τις προϋποθέσεις ένταξης και στη συνέχεια οι φοιτήτριες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο Ομάδες. Στην Ομάδα Ρεφλεξολογίας, οι κοπέλες έκαναν 10 συνεδρίες Ρεφλεξολογίας (40 λεπτά η καθεμία) σε δύο διαδοχικούς Έμμηνους Κύκλους. Η Ομάδα Ιβουπτοφαίνης έλαβε Ιβουπροφαίνη (400 mg), μία φορά κάθε οκτώ ώρες για 3 ημέρες κατά τη διάρκεια 3 διαδοχικών Έμμηνων Κύκλων. Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της Δυσμηνόρροιας, χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης του Πόνου του McGill, η Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS) και ο Δείκτης Αξιολόγησης Πόνου (PRI).

Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι οι δύο ομάδες δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά (p > 0,05). Με τη μέθοδο της Ρεφλεξολογίας διαπιστώθηκε μεγαλύτερη μείωση της έντασης και της διάρκειας του πόνου της Εμμήνου Ρύσης σε σύγκριση με τη θεραπεία με Ιβουπροφαίνη. Οι έλεγχοι ανεξάρτητου και κατά ζεύγη t-test έδειξαν ότι υπήρχε σημαντική διαφορά στις δύο Ομάδες μεταξύ της έντασης και της διάρκειας του Εμμηνορροϊκού Πόνου, χρησιμοποιώντας τη VAS και τον PRI σε καθέναν από τους 3 κύκλους μεταξύ των Ομάδων Ρεφλεξολογίας και Ιβουπροφαίνης (p < 0,05).

Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της μελέτης, παρατηρήθηκε ότι η Ρεφλεξολογία ήταν πιο αποτελεσματική από την Ιβουπροφαίνη στη μείωση του πόνου της Δυσμηνόρροιας και η θεραπευτική της επίδραση συνεχίστηκε ακόμη και μετά τη διακοπή της παρέμβασης στον τρίτο κύκλο. Συνεπώς, δεδομένου ότι η Ρεφλεξολογία είναι μια μη επεμβατική, εύκολη και φθηνή τεχνική, φαίνεται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τα Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (NSAIDs) για την αποφυγή των δυσμενών παρενεργειών τους.

Λέξεις Κλειδιά: Κλίμακα ερωτηματολογίου μέτρησης του πόνου McGill, Πρωτοπαθής Δυσμηνόρροια, Ιβουπροφαίνη, Ρεφλεξολογία

 

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).