Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και Επικοινωνίας

Authors

Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας

Publication Identity

PDF

Ο Κώδικας αφορά σε όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και σε όλες τις μορφές εμπορικής και κοινωνικής επικοινωνίας. Ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον πολίτη – καταναλωτή, από όλους όσους ασχολούνται με τη διαφήμιση, δηλαδή διαφημιζόμενους, διαφημιστές και διαφημιστικά μέσα, καθώς και τους εντολείς και τους εντολοδόχους τους.

Ο Κώδικας εφαρμόζεται τόσο ως προς το πνεύμα του, όσο και ως προς το γράμμα του. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι αδιαίρετες και οφείλουν να τηρούνται στο σύνολο τους. Ο Κώδικας αφορά σ’ ολόκληρο το περιεχόμενο της επικοινωνίας, δηλαδή σ’ όλες τις λέξεις (εκφωνούμενες ή γραπτές), τους αριθμούς, τις οπτικές παραστάσεις, τη μουσική και τους ήχους, δηλαδή στο μήνυμα σε οποιαδήποτε απλή ή σύνθετη μορφή του. [Πηγή: Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)]

Σχετικές ιστοσελίδες:

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος

Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος

Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας