Θεωρίες του Πόνου: από την Εξειδίκευση έως την Πύλη Ελέγχου

Theories of Pain: from Specificity to Gate Control

Ανασκόπηση

Authors

Massieh Moayedi, Karen D. Davis

Publication Identity

Journal of Neurophysiology, Volume 109, Issue 1,January 2013, Pages 5-12

DOI:

10.1152/jn.00457.2012

Abstract:

Θεωρίες του Πόνου: από την Εξειδίκευση έως την Πύλη Ελέγχου

Αρκετά θεωρητικά πλαίσια έχουν προταθεί για να εξηγήσουν τη φυσιολογική βάση του πόνου, αν και κανένα ακόμη δεν καλύπτει πλήρως όλες τις πτυχές της αντίληψης του πόνου. Εδώ, παρέχουμε μια ιστορική επισκόπηση των σημαντικότερων συνεισφορών, ιδεών και ανταγωνιστικών θεωριών του πόνου από τους αρχαίους πολιτισμούς μέχρι τη Θεωρία του Πόνου Ελέγχου της Πύλης του Melzack και του Wall.

Ο τρέχων ορισμός του πόνου, που καθιερώθηκε από τη Διεθνή Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου (IASP) το 1986, ορίζει τον πόνο ως «μια δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται με πραγματική ή πιθανή βλάβη ιστού ή περιγράφεται με όρους ιστικής βλάβης ή και των δύο.» Αυτός ο ορισμός είναι το αποκορύφωμα ιδεών και εργασιών αιώνων που έχουν εξερευνήσει την έννοια του πόνου.

Ένας αριθμός θεωριών έχει διατυπωθεί για να περιγράψει τους μηχανισμούς που διέπουν την αντίληψη του πόνου. Αυτές οι θεωρίες χρονολογούνται αρκετούς αιώνες και ακόμη και χιλιετίες (Kenins 1988· Perl 2007· Rey 1995). Αυτή η ανασκόπηση θα επικεντρωθεί κυρίως σε θεωρίες που διατυπώθηκαν από τον 17ο αιώνα και στη συνέχεια θα παρέχει μια επισκόπηση της τρέχουσας σκέψης. Οι τέσσερις θεωρίες με τη μεγαλύτερη επιρροή για την αντίληψη του πόνου περιλαμβάνουν τις Θεωρίες Ειδικότητας (ή Επισημασμένης Γραμμής), Έντασης, Μοτίβου και Θεωρίες ελέγχου πύλης του πόνου.

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).