Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής

Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής

Περίληψη Εισήγησης Συνεδρίου

Authors

Σοφία Ραπτοπούλου

Publication Identity

Journal of Anesthesia Intensive Care Emergency and Pain Medicine, Vol.17,Issue S1,September 2021 pp.55-55

PDF

DOI:

10.22514/sv.2021.198

Abstract:

Μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής

Οι ασθενείς με χρόνιο πόνο και χρόνιες παθήσεις, αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία τους, να ανακουφίσουν τις παρενέργειες των θεραπειών και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Η ιατρική κοινότητα αναζητά διαρκώς τρόπους να προσφέρει την ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη που έχουν ανάγκη οι ασθενείς. Σ αυτό το πλαίσιο άρχισαν να αναπτύσσονται περισσότερο πλουραλιστικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία συνδυάζουν συμβατικές και συμπληρωματικές προσεγγίσεις με συντονισμένο τρόπο και σε διαφορετικούς βαθμούς.

Τα συστήματα αυτά αναφέρονται ως Integrative (UK) ή Integrated (USA) Medicine. Στα ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως “Ενοποιημένη Ιατρική";. Έχουν αναπτυχθεί δύο κυρίαρχα μοντέλα Ενοποιημένης Ιατρικής.

Στο πρώτο γίνεται επιλεκτικός συνδυασμός Συμπληρωματικών Αγωγών που χορηγούνται επιπροσθέτως στην αγωγή που προτείνει η συμβατική ιατρική, με βάση ενδείξεις που προκύπτουν από την Έρευνα και την Πρακτική – Συμπληρωματικό Μοντέλο. Στο δεύτερο γίνεται ενσωμάτωση αποκλειστικά τεκμηριωμένων Συμπληρωματικών Αγωγών, στη συνήθη αγωγή – Συνεργατικό Μοντέλο.

Οι δύο τύποι μοντέλων έχουν διαφορετικά επίπεδα αυτονομίας, ελέγχου και ευθύνης μεταξύ των συμμετεχόντων επαγγελματιών υγείας. Παρά τις διαφορές τους ως προς τον έλεγχο και την ευθύνη και τα δύο μοντέλα έχουν επίκεντρο τον ασθενή και μια ολιστική προσέγγιση της υγείας του.

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ένα Συμπληρωματικό Μοντέλο Ενοποιημένης Ιατρικής στο Κέντρο Πόνου του Αρεταίειου Νοσοκομείου, στο οποίο συνδυάζονται επιλεκτικά, διάφορες Συμπληρωματικές Αγωγές όπως Ρεφλεξολογία, Σιάτσου, Βελονισμός, Ψυχολογική υποστήριξη, κ.ά., ως επιπρόσθετη αγωγή, για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της φαρμακευτικής αγωγής, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την ανάπτυξη συστημάτων Ενοποιημένης Ιατρικής στην Ελλάδα.

Ένα καλά σχεδιασμένο μοντέλο Ενοποιημένης Ιατρικής, που συνδυάζει κάθε δυνατό μέσο και κάθε διαθέσιμη θεραπεία, με όλες τις δικλείδες ασφαλείας που απαιτούνται, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην επίτευξη του στόχου κάθε ιατρικού συστήματος, που είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της νόσου και των επιπτώσεών της σε όλο το φάσμα της ζωής του ασθενούς.

Λέξεις Κλειδιά: Ενοποιημένη Ιατρική, Ασθενείς, Ποιότητα Ζωής

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).