Φαρμακευτική και Μη Φαρμακευτική Αντιμετώπιση της Ινομυαλγίας: Μια Μετα-Ανάλυση των Τυχαιοποιημένων Ελεγχόμενων Κλινικών Μελετών

Φαρμακευτική και Μη Φαρμακευτική Αντιμετώπιση της Ινομυαλγίας: Μια Μετα-Ανάλυση των Τυχαιοποιημένων Ελεγχόμενων Κλινικών Μελετών

Διδακτορική Διατριβή

Authors

Δέσποινα Παπαδοπούλου

Publication Identity

Διδακτορική Διατριβή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή Α΄Αναισθησιολογική Κλινική - Αρεταίειο Νοσοκομείο

Διαβάστε τη διατριβή

DOI:

http://hdl.handle.net/10442/hedi/37681

Abstract:

Περίληψη

Στόχοι

Η ινομυαλγία χαρακτηρίζεται από διάχυτο πόνο, προβλήματα ύπνου, κούραση, λειτουργική ανεπάρκεια, ψυχολογική δυσφορία, και γνωστική δυσλειτουργία. Ο στόχος αυτής της μετα-ανάλυσης είναι

  1. Να συνθέσει τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φαρμακολογικών και μη φαρμακολογικών παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς που περιλαμβάνονται στους ορισμούς της OMERACT-10 για την ανταπόκριση στη θεραπεία.
  2. Να εξετάσει την ανταπόκριση, με βάση τους ορισμούς της OMERACT-10.
  3. Να εξετάσει την ανταπόκριση στον πόνο και με βάση την εντύπωση των ασθενών για τη βελτίωση.

Μεθοδολογία

Έγινε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Cochrane, PubMed, SCOPUS και στις βιβλιογραφικές λίστες άρθρων για τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες φαρμάκων, ή μη φαρμακολογικών παρεμβάσεων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ινομυαλγίας. Εξήχθησαν δεδομένα αποτελεσματικότητας για τον πόνο, τον ύπνο, τη σωματική λειτουργία, την κούραση, το άγχος, την κατάθλιψη, τη γνωστική λειτουργία, την βελτίωση του πόνου> 30% και > 50%, την επίτευξη PGIC> 2 και PGIC: 3.

Αποτελέσματα

Η αποτελεσματικότητα ήταν διαφορετική μεταξύ των συμπτωμάτων και των θεραπειών. Συνολικά, στην ανάλυση των συνεχών μεταβλητών με βάση τους ορισμούς OMERACT-10, οι SNRIs, οι NRIs, η άσκηση και πολυ-επιστημονικές θεραπείες είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι SNRIs, οι NRIs, οι αγωνιστές GABA και τα αντιεπιληπτικά είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα στην ανάλυση των διχότομων δεδομένων.

Συμπέρασμα

Μια πολύ-παραγοντική θεραπευτική προσέγγιση φαίνεται πως είναι καταλληλότερη για τη διαχείριση των συμπτωμάτων στην ινομυαλγία. Η εφαρμογή των νέων κριτηρίων OMERACT σε μελλοντικές μελέτες είναι απαραίτητη, για να μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τη συνολική απάντηση στη θεραπεία.