Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης που ακολουθούν καθώς η είσοδος και η περιήγηση στον ιστότοπο Reflexology Scholarly Publications (εφεξής και ως “ιστοσελίδα" ή “Reflexology Scholarly Pub") δηλώνει την  ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες  Όρους Χρήσης, παρακαλείστε να μην περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα.

Ο Ιστότοπος Reflexology Scholarly Publications ανήκει στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Health Studies – integrated" και εκπροσωπείται από τη Σοφία Ραπτοπούλου.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιούνται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο, χωρίς άλλη ενημέρωση, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Συνιστούμε να ενημερώνεστε για τους όρους χρήσης σε κάθε επίσκεψή σας.

 1. Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας: Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Health Studies integrated" δεν υποχρεούται να διατηρεί την ιστοσελίδα και μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της ή να την τροποποιεί οποτεδήποτε. Σε περιόδους τροποποιήσεων ή αναβαθμίσεων υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι εφικτή η πρόσβαση – χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
 2. Ασφάλεια ιστοσελίδας: Προβαίνουμε σε κάθε ενέργεια και χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ασφάλεια της ιστοσελίδας. Παρ όλα αυτά, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους ψηφιακούς ιούς ή άλλου τύπου αρχεία με καταστροφικές ιδιότητες. Είναι ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας, ο έλεγχος και η χρήση των απαιτούμενων συστημάτων προστασίας. Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.
 3. Περιεχόμενο των πληροφοριών: Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και παρέχει πληροφορίες για τη Ρεφλεξολογία, τις Συμπληρωματικές Αγωγές και την υγεία γενικότερα. Οι πηγές μπορεί να είναι επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, άρθρα και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας – απ’ όπου κι αν προέρχεται, απ’ όποιον κι αν υπογράφεται – δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει την εξειδικευμένη συμβουλή από τον ειδικό επαγγελματία υγείας. Καμία δημοσίευση δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί προτροπή για λήψη ή για διακοπή ή για τροποποίηση οποιασδήποτε φαρμακευτικής ή άλλης αγωγής που έχει συστηθεί από ειδικό ιατρό ή άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Οι περιεχόμενες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές του θεράποντος ιατρού ούτε επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για θεραπεία, αυτοθεραπεία, διάγνωση, αυτοδιάγνωση, οποιουδήποτε προβλήματος υγείας ή φυσικής κατάστασης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας για να δοθεί ιατρική ή άλλη συμβουλή. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με θέματα υγείας είναι αποκλειστική ευθύνη εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας. Η ιστοσελίδα και οι διαχειριστές της δεν φέρουν καμία ευθύνη από αλόγιστη χρήση του περιεχομένου και την παραβίαση των όρων χρήσης.
 4. Πληρότητα του περιεχομένου: Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub παρά το ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται να είναι ακριβείς, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραλείψεις, ανακρίβειες, ελλείψεις για κάθε θέμα. Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε προβαίνει σε οποιονδήποτε ισχυρισμό σχετικά με την ακρίβεια, καταλληλότητα, πληρότητα των περιεχομένων της ιστοσελίδας. Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
 5. Παραπομπές προς τρίτους: Η ιστοσελίδα περιέχει, παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων / υπερσυνδέσμων (links ή hyperlinks). Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων, δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για το περιεχόμενό τους και δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτές ή από το περιεχόμενό τους. Η παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από την Reflexology Scholarly Pub. Η χρήση των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουμε γίνεται με ευθύνη του χρήστη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της κάθε ιστοσελίδας.
 6. Πνευματική Ιδιοκτησία: Η πνευματική ιδιοκτησία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κειμένων, εγγράφων, αρχείων, γραφικών, εικόνων, και κώδικα καθώς και της γενικής «αίσθητικής» της ιστοσελίδας, ανήκει στην Reflexology Scholarly Pub, στο Health Studies – integrated και στους δημιουργούς και κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων όπως αυτά αναφέρονται ανά περίπτωση.  Η αντιγραφή ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι θα γίνεται η αναφορά της πηγής.  Κάθε παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας θα αντιμετωπιστεί με βάση το νόμο και τις ισχύουσες διατάξεις.
 7. Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Όλα τα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στην ιστοσελίδα, η επωνυμία της Reflexology Scholarly Pub και των εταιριών και φορέων με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση, απομίμηση ή παραποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub δεν διεκδικεί δικαιώματα επί των σημάτων ή συναφών δικαιωμάτων τρίτων που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Τα εν λόγω σήματα τρίτων απεικονίζονται αποκλειστικά προς προσδιορισμό των αντίστοιχων προϊόντων και σε καμία περίπτωση η χρήση τους από την Reflexology Scholarly Pub δεν θεωρείται ως διεκδίκηση δικαιωμάτων επ’ αυτών ή ως συσχετισμός οποιουδήποτε είδους με τους δικαιούχους των εν λόγω δικαιωμάτων.
 8. Πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες: Ο χρήστης που επικοινωνεί με την Reflexology Scholarly Pub μέσω της ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχονται στην επικοινωνία του αυτή.
 9. Επαγγελματίες Υγείας: Για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή/και τμήματα της ιστοσελίδας που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες της υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η καλή, ασφαλής και ακίνδυνη χρήση αυτών, ζητούνται στοιχεία του χρήστη με σκοπό την απονομή κωδικού πρόσβασης. Ο χρήστης ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που δίνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη. Η παροχή ανακριβών στοιχείων θα διώκεται με κάθε νόμιμο μέσο. Οι χρήστες με δικαίωμα πρόσβασης στις παραπάνω υπηρεσίες ευθύνονται πλήρως για την χρήση που κάνουν με τον κωδικό πρόσβασης. Υποχρεούνται να τηρούν τον κωδικό πρόσβασης μυστικό, να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα πρόσβασης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και να ενημερώνουν άμεσα την Reflexology Scholarly Pub για οποιαδήποτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή υπόνοια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών. Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub δεν έχει καμία ευθύνη από οποιαδήποτε ζημία λόγω αυθαίρετης χρήσης κωδικού πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους ή από πρόσωπα που δεν είναι επαγγελματίες της υγείας και επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός του σε περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε ζημία από παρόμοια χρήση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να διακόψει την δυνατότητα πρόσβασης απονεμηθέντος κωδικού εφόσον διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή χρήση από πρόσωπα που δεν είναι επαγγελματίες της υγείας.
 10. Προσωπικά Δεδομένα: Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub συλλέγει και επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας που αναφέρονται ρητώς κατωτέρω, όπως και στη Γενική Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων, και μόνον με τον κατωτέρω αναφερόμενο τρόπο. Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub δεν κοινοποιεί σε τρίτους, πλην των αρμόδιων αρχών σε συμμόρφωση με τις νόμιμες και διοικητικές υποχρεώσεις του, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χωρίς την έγγραφη άδειά τους και δεν τα χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους. Για στατιστικούς λόγους και για λόγους ασφάλειας καταγράφονται τα αιτήματα πρόσβασης στην ιστοσελίδα και ο αριθμός των επισκεπτών, χωρίς να τηρείται οποιοδήποτε στοιχείο με οποίο μπορούν να εξατομικευτούν και να αναγνωρισθούν οι επισκέπτες. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα θεωρείται ως συγκατάθεση του χρήστη για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των χρηστών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 11. Cookies: Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε first-party cookies και third-party cookies. Επίσης, χρησιμοποιούνται cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους, για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης της ιστοσελίδας και για λόγους marketing. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την αποκάλυψη της ταυτότητάς του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω λόγους. Είναι δυνατή η ρύθμιση του προγράμματος πρόσβασης στο διαδίκτυο (browser) ώστε είτε να μην λαμβάνονται cookies είτε ο χρήστης να ενημερώνεται πριν από την εγκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να μην είναι εφικτή η πλήρης λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Επιλέγοντας την κάθε κατηγορία, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το είδος των cookies που χρησιμοποιούμε και να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις.Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν δεδομένα που αποκαλύπτουν την προσωπική σας ταυτότητα και επομένως δεν μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε. Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν μας ανήκουν (περιεχόμενο τρίτων, σύνδεσμοι και plug-in) και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Αποδοχή Cookies: Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ένα cookie banner. Κλείνοντας το ή συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, συναινείτε σιωπηρά στη χρήση των cookie όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική cookies, εκτός αν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίπτει τα cookies. Απενεργοποίηση Cookies: Μπορείτε να αναθεωρήσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση όλων των cookies» [ή αντίστοιχο λεκτικό] στο cookies banner ή διαγράφοντας τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματός σας για περιήγηση στο διαδίκτυο (internet).»
 12. Ανήλικοι: Η ιστοσελίδα προορίζεται για χρήση από ενήλικες και μόνο.  Ο ιστότοπος Reflexology Scholarly Pub δεν συλλέγει εν γνώσει του στοιχεία από χρήστες που ανήκουν σε ή αφορούν ανήλικους.
 13. Παράνομη Χρήση: Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για την μετάδοση υλικού δυσφημιστικού, προσβλητικού ή απειλητικού υλικού ή υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων καθώς και η αποστολή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο. Κάθε τέτοια χρήση ή αποστολή θα διώκεται με όλα τα νόμιμα μέσα.
 14. Αποζημίωση: Ο χρήστης αποδέχεται ότι είναι υπόλογος σε αποζημίωση της Reflexology Scholarly Pub, των στελεχών και των υπαλλήλων της για κάθε ζημία και δαπάνη τους από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας ή από την παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και ότι υποχρεούται να παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στα παραπάνω πρόσωπα για την αντιμετώπιση αξιώσεων που οφείλονται στις αιτίες αυτές.
 15. Μερική Ακυρότητα: Εάν οποιοδήποτε άρθρο (στο σύνολό του ή μέρος του) των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ανεφάρμοστο, δεν θίγεται η εγκυρότητα και η εφαρμογή των λοιπών άρθρων.
 16. Άσκηση Δικαιωμάτων: Τυχόν μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της Reflexology Scholarly Pub που προκύπτουν από τους παρόντες όρους δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, χρήσης της ιστοσελίδας, επιφυλασσόμαστε να αξιώσουμε την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
 17. Δικαιοδοσία: Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, όπως και κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από αυτούς, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.