Παραδοσιακή και Συμπληρωματική Ιατρική στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη

Traditional and complementary medicine in primary health care

Έκθεση

Authors

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Publication Identity

World Health Organization

PDF

Η παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική (T & CM) είναι μια πρακτική υγείας με ισχυρές ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες, η οποία έχει παγκόσμια αποδοχή και εφαρμογή (1). Οι πρακτικές υγείας που περιλαμβάνονται στον γενικό όρο του T & CM μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή. Το T & CM (2) είναι ένας σημαντικός πόρος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για πολλούς πληθυσμούς και έχει αναγνωριστεί ως συστατικό για την επίτευξη «υγείας για όλους» από τη Διακήρυξη της Άλμα-Άτα το 1978 (3).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει τη συνεισφορά του T & CM στην υγεία, την ευεξία, την ανθρωποκεντρική υγειονομική περίθαλψη και την καθολική κάλυψη υγείας και επιδιώκει να φέρει την παραδοσιακή ιατρική «στο βασικό ρεύμα της υγειονομικής περίθαλψης, κατάλληλα, αποτελεσματικά και πάνω απ’ όλα με ασφάλεια» (1, 4, 5 ).

Από τη δεκαετία του 1970, η ενσωμάτωση «αποδεδειγμένων» παραδοσιακών πρακτικών με τα εθνικά συστήματα υγείας έχει υποστηριχθεί για τη βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και των αποτελεσμάτων υγείας μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών ως πρόσθετου σημείου επαφής (6, 7, 8, 9). Αυτό αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένες περιοχές, οι παραδοσιακοί ιατροί είναι η πρώτη επαφή και μερικές φορές οι μόνοι διαθέσιμοι πάροχοι υγείας και ότι χρησιμοποιούνται παραδοσιακά φυτικά φάρμακα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (10).

Ο ρόλος των επαγγελματιών T & CM στην εκπαίδευση ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων σχετικά με την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη ασθενειών, τα θέματα δημόσιας υγείας και την κατάλληλη αναζήτηση φροντίδας μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στην αναζήτηση υγιέστερων πληθυσμών (11,12,13).
Η σημασία των παραδοσιακών πρακτικών στην αυτοφροντίδα τονίζεται επίσης στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την υιοθέτηση της 21ης ​​Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Γιόγκα, η οποία αναγνωρίζει τη σημασία της γιόγκα στη «οικοδόμηση καλύτερου ατομικού τρόπου ζωής» και «για την υγεία του παγκόσμιου πληθυσμού» 14).

Δήλωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά και όχι ακριβή μετάφραση. Ο επισκέπτης το διαβάζει με δική του ευθύνη. Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχει στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης (επιλέξτε την αγγλική σημαία).