Βασικές Αρχές Λειτουργίας του Νευρικού Συστήματος

Βασικές Αρχές Λειτουργίας του Νευρικού Συστήματος

Η νευροβιολογία είναι μια πολυδιάστατη επιστήμη, στην οποία συνεισφέρουν πολλές ειδικότητες, όπως η μοριακή βιολογία, οι υπολογιστικές επιστήμες, η φυσιολογία, φαρμακολογία, φωτονική, φυσική και άλλες. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εισάγει τους φοιτητές/αναγνώστες σε κάποιες βασικές αρχές της νευροβιολογίας, να τους παρουσιάσει κάποιες καινοτόμες εξελίξεις που συμβαίνουν με πολύ γρήγορο ρυθμό, και να τους δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσουν το χώρο των επιστημών που διέπουν τη νευροβιολογία από μόνοι τους μέσω μιας παρουσίασης και εργασίας που θα κάνουν.

Categories: